Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

Mynter og friksjon 4

Når underlaget blir slått vekk, faller mynten ned i flasken.

Lag en passe stor ring av kartongen, sånn som du ser i det første fotoet.

Når du slår vekk kartongringen, faller mynten ned i flaska

Balanser en mynt på kartongringen. Slå ringen vekk med et vannrett slag inne i ringen, se det andre fotoet. Slaget bør være så kjapt som du får det til. Mynten farer ikke av gårde, men havner nede i flaska.

Faglig forklaring

Når du slår til ringen, strekker kartongen seg ut i vannrett retning samtidig som den trekker seg sammen loddrett. Den kartongdelen mynten hviler på, beveger seg ikke bare bortover, men også nedover. Det blir nesten ikke friksjon igjen til å trekke på mynten. Den faller praktisk talt rett ned.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

Materialer og utstyr

 • Kartong
 • Teip (lim, stiftemaskin)
 • Mynt
 • Linjal
 • Flaske med vid nok hals
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • Friksjon

Nettressurser