Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 1
Tidsbruk
  • 5 - 15 min

To baller triller om kapp

Hvilken ball kommer først ned når den ene ballen følger en rett linje (korteste vei), mens den andre triller i en bue?

To baller triller om kapp. De starter ved siden av hverandre og triller mot mål som også ligger ved siden av hverandre. Men det er en forskjell. Den ene ballen følger en helt rett linje, mens den andre triller i en bue. Den har derfor litt lengre vei. Likevel kommer den ballen som har lengst vei først ved hvert eneste forsøk.

I vårt forsøk er den rette banen et trebrett, mens den bøyde banen er laget av kartong som ligger på bøker, esker, eller liknende.

Like før starten. Vi rykker vekk pinnen sånn at ballene starter samtidig. Her er tennisballene på vei nedover

Faglig forklaring

Begge ballene faller like mye, og det er tap av tyngdeenergi som går over til fartsenergi. Derfor har de samme fart når de kommer i mål.

Men den ballen som går i rett bane, har jamn fartsøkning hele veien. Mens den ballen som går i bue, får mesteparten av fartsøkningen til å begynne med, der banen er bratt. Derfor kommer den ballen først til målet. Snarveien tar altså lengre tid.

Kommentarer/praktiske tips

Mange barn lager flaskebaner i snøen. Man kan lage to baner ved siden av hverandre, den ene rett, den andre buet sånn som i forsøket over. Flaska i den buete banen kommer først fram.