Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Rangering av problemer/utfordringer

Denne aktiviteten går ut på at dere skal rangere punktene i en oppsatt liste med ulike samfunnsproblemer/ miljøproblemer.

Hva oppfatter du som det viktigste problemer å ta opp nå? Sett 1 foran det viktigste problemet, 2 for neste og slik at alle problemene blir rangert.

 • Forurensing av luft og vann
 • Utrydding av dyrearter
 • Mangel på frilufts- og naturområder
 • Økt drivhuseffekt
 • Befolkningsøkningen på jorda
 • Arbeidsløshet
 • Mangel på lov og orden
 • Tilsettingsstoffer i mat
 • Rovdyr som angriper husdyr
 • Bruk av sprøytemidler i jordbruket
 • Fattigdommen i mange land
 • Mangel på energikilder
Fabrikk

 

Kommentarer/praktiske tips

Lista kan gjøres mer omfattende, eller kanskje den bør være kortere og med andre utfordringer. Diskusjonen etterpå kan avspeile de ulike oppfatningene og motivasjonene for å mene det en gjør. Det blir også viktig å ta opp om og hvordan vi forsøker å gjøre noe med de mest alvorlige og presserende utfordringene.