Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Argumentasjon for standpunkter om biltrafikk

Bilbruken har økt kraftig de seinere årene og prognosene sier at denne utviklingen vil fortsette. Hva slags argumenter har dere for/mot økt bilbruk?

Den ene halvdelen av gruppen skal skrive ned argumenter for hvorfor vi må planlegge for økt bilbruk (utbygging av veier, parkeringsplasser med mer), mens den andre halvdelen skriver ned argumenter for hvorfor vi bør redusere bilbruken i Norge.

Når argumentene er skrevet ned og de er gjort tilgjengelig for alle, går dere sammen to og to, en fra hver halvdel av klassen, for å intervjue hverandre. Den ene forsvarer sin gruppes standpunkt for/mot økt bilbruk, mens den andre argumenterer imot. Etter 5 minutter bytter dere roller.

Biltrafikk

Kommentarer/praktiske tips

Samtal med elevene om verdien av å lytte til andres standpunkt og argumentasjon. Hvordan er det å bruke argumenter som de egentlig ikke står inne for?

Hva lærte elevene av denne prosessen? Finn elevene flere argumenter for eller mot bilbruk?