Undervisningsopplegg

Økt 3: Bærekraftig mat

Grønnsaksspydd

I denne økta engasjeres elevene ved å gjøre aktiviteten Bærekraftig produktvalg – velg et eple. Videre skal de sette seg inn i og sammenligne EAT-dietten med norske kostholdsråd og vurdere likheter og forskjeller mellom disse. Rådene om kosthold kan de bruke videre i gruppearbeidet når de skal gi kostholdsråd til sine profiler.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive og gi eksempler på ulike dimensjoner av bærekraftig utvikling
 • vurdere forbruksvalg i lys av bærekraftig utvikling

Tidsbruk

3A. Aktivitet: Bærekraftig produktvalg – velg et eple #4

30 minutter

3B. Forelesning om bærekraftig matproduksjon

15 minutter

3C. Leseoppdrag

15 minutter

3 D. Debatt – EAT-dietten, for og imot

10  minutter

3 E. Debatt – Plenum oppsummering

10 minutter

3F. Gruppe: Oppsummering 

5 minutter

3G. Plenum: Oppsummering

 5 minutter

TOTALT

 90 minutter

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret
Forsøk og praktisk arbeid

Økt 3: Forberedelse og utstyr

Gjør deg kjent med læringsmålene.

Kjøp epler til 3A. Bærekraftig produktvalg – velg et eple. Eplene skal være av fire ulike sorter hvorav én bør være økologisk og én norsk. Sjekk utvalg i butikken før det lages informasjonsark, utvalget varierer veldig med sesong. Sørg for at informasjonsark passer til eplesorter som er kjøpt. Skriv ut informasjonsark og valgskjema.

Skriv ut artikkelen til 3C. Leseoppdrag, hvis elevene ikke skal jobbe digitalt.

Se gjennom presentasjon #4 til 3B og #5 til 3D.

Forsøk og praktisk arbeid

Økt 3: Gjennomføring

  eple med hjerte

3A Bærekraftig produktvalg

Gjennomfør aktiviteten Bærekraftige produktvalg der elevene skal velge en sort eple basert på kriterier for bærekraftig utvikling. Aktiviteten er beskrevet i presentasjonen. 

3B Forelesning om bærekraftig matproduksjon

Gå gjennom forelesning, film og refleksjonsoppgaver om bærekraftig matproduksjon i fellesskap.  

3C Leseoppdrag og bygge argumenter 

Del klassen i to, halvparten skal være for og halvparten imot EAT-dietten.

Alle leser artikkelen: EAT-dietten: Hva skal vi spise, hva skal vi tro? og setter strek under alle argumenter for (+) og imot (-) slik at de har et nyansert bilde av saken.

Elevene skal lage tre setninger hver der de argumenterer for sitt syn (enten for eller imot):

 • Startsetning «Jeg er for EAT-dietten fordi …»
 • Startsetning «Jeg er imot EAT-dietten fordi …»

3D Debatt – EAT-dietten 

Sett elevene i par (der én er for og én er imot). La elevene presentere argumentene sine, annenhver gang. Be dem vurdere argumentene og diskutere om de kan bli enige om et felles standpunkt. 

3E Plenum oppsummering 

Hvert par deler om de ble enige om et felles standpunkt. Hvilke argumenter var utslagsgivende?

3F Gruppearbeid

La elevene jobbe med oppsummering av «hva har vi lært?» i Elevheftet G. 

3G: Oppsummering 

 • Hva har vi lært i dag som vi kan bruke til oppdraget?

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret