Undervisningsopplegg
Hvor
 • Ute

Økt 2: På jakt etter småkryp ute

I denne økta skal elevene gå på jakt ute i nærmiljøet for å finne småkryp. Dyrene undersøkes med lupe og tegnes ute. Elevene fyller også ut et skjema, der de dokumenterer hvor mange bein dyra har og hvor de ble funnet. 

Lengden på denne økta må tilpasses etter hvor langt elevene skal gå, slik at de får god tid ute til å finne småkryp.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • observere og telle hvor mange bein ulike småkryp har
 • registrere resultat av observasjoner i en tabell
 • observere gjennom å tegne småkryp

Tidsbruk

Ut for å finne og registrere småkryp  45–90 minutt
TOTALT  45–90 minutt

 

Materialer og utstyr

 • Glass eller plastbokser til å samle småkryp i
 • Lupeboks til å studere insektene
 • Hvitt ark eller tekstil
 • Bøker
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • edderkoppdyr
  dyr med fire par bein
 • insekt
  dyr med tre par bein
 • kjennetegn
  bestemt egenskap som gjør at vi kan skille mellom noe som har egenskapen og noe som ikke har den, for eksempel å ha seks bein
 • småkryp
  små dyr som for eksempel insekter, edderkoppdyr, skrukketroll og meitemark

Forskerspirebegrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

 1. Planlegg i hvilket område dere skal finne småkryp. Det er lettest å finne småkryp en dag det ikke regner i sommerhalvåret. Les gjerne artikkelen «Den lever i hånda mi» – magiske smådyr på land for tips.
 2. Finn fram utstyret dere skal ha med dere.
 3. Skriv ut elevark til hvert elevpar. Skriv ut og ta med en del ekstra ark i tilfelle elevene finner mange dyr.

 

Materialer og utstyr

 • glass- eller plastbokser til å samle småkryp i
 • lupeboks til å studere insektene
 • hvitt ark eller tekstil
 • bøker
 • håv og/eller dørslag
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 2

Fortell elevene at vi kan finne småkryp under steiner og blader, i gresset, i busker eller på trær. Vi kan finne småkryp ved å legge et hvitt ark eller tekstil under greinene til en busk eller tre som vi rister på slik at småkryp faller ned.

La elevene samarbeide to og to om å finne småkryp. Be dem observere nøye dyrene de finner. Dyrene kan puttes i en lupeboks for å studere detaljer. Be elevene tegne hvert dyr og sette kryss i tabellen ut fra hvor mange bein dyret har. Be elevene ta vare på tabellen som dere skal bruke i neste økt. 

Dyrene slippes fri igjen når de er ferdig undersøkt.