Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 90 minutter

Økt 3: Lupiner som sprer seg

lupiner avlangt

I denne økta blir elevene kjent med hagelupinen som er en fremmed art i Norge, og som i tillegg kan ha negativ påvirkning på norsk natur (slik som kongekrabben). Elevene lærer seg måter å estimere antall på, dvs. finne antall så nøyaktig som mulig uten å telle en og en. I siste del av økta skal elevene reflektere rundt de tre dimensjonene som ligger i bærekraftig utvikling: sosiale forhold, miljø og økonomi.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • estimere antall planter på et område uten å telle hver enkelt plante
 • forklare hvilke tre tanker vi skal ha i hodet på en gang når vi skal jobbe for en bærekraftig utvikling

Tidsbruk

3A. Bli kjent med lupinen 10 minutter
3B. Hvordan telle lupiner? 25 minutter
3C. Hvor mange frø? 25 minutter
3D. Lupiner og bærekraftig utvikling 30 minutter
TOTALT 90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe