Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Gjør deg kjent med læringsmåla (se forrige side) og begrepene som er sentrale i denne økta (markert med utheva skrift).

2. Gjør deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen.

 

I løpet av denne økta skal disse begrepene noteres på begrepsarket (i Elevheftet):

fremmed art: art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
estimere: finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
bærekraftig utvikling: å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer etter oss


... og denne nøkkelsetningen på nøkkelsetningsarket (i Elevheftet):

Når vi forandrer naturen så raskt, kan både vi og de som kommer etter oss få problemer. Det kan hende vi 
  • ødelegger nærmiljøet som gir oss frisk luft, rent vann og naturopplevelser
  • går glipp av muligheter til å finne nye medisiner
  • må bruke mye penger på å tilpasse oss forandringer i naturen