Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 4: Ulike celler i ulike organismer

Dyrecelle EM

I denne økta skal elevene sortere mikroskopbilder av plante-, dyre-, sopp- og bakterieceller ved å bruke ulike hjelpemidler. Dette skal de bruke til å lete etter bevis på noen av disse celletypene i meteorittfunnet. Hovedhensikten i økta er at elevene skal bruke bevis i resonnementene sine, ikke at de nødvendigvis kommer fram til riktig svar. Elevene vil av og til komme fram til ulike svar, noe som gir et godt utgangspunkt for å diskutere. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • fortelle at vi har to hovedtyper celler: celler med cellekjerne og celler uten cellekjerne
 • forklare forskjeller på ulike celletyper, med hovedvekt på to av celletypene som har cellekjerne: planteceller og dyreceller
 • bruke observasjoner som bevis for egne argumenter

Tidsbruk

4A. Hvilke bilder viser hva? 35–50 minutt
4B. Hvilken celletype kan meterorittfunnet være? 25–40 minutt
TOTALT 60–90 minutt

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • arvestoff
  det som bestemmer utformingen og funksjonen til cella og til organismen
 • biologi
  læren om det levende
  bio = liv
 • cellekjerne
  spesialisert rom med arvestoff inni ei celle
  Sopp-, plante- og dyreceller har cellekjerne.
 • cellemembran
  tynn hinne omkring ei celle
  Er bygd som en flytende mosaikk av fettstoffer og proteiner.
 • celler
  bitte små deler som alle organismer er bygd opp av
  For eksempel hudceller, muskelceller, blodceller og hjerteceller.
 • cellevegg
  tykkere lag som ligger utenpå cellemembranen og stiver av og beskytter cella
  Bakterie-, plante- og soppceller har cellevegg.
 • cellevæske
  flytende stoff inni cellene
  Består av vann med proteiner og salter.
 • celleånding
  kjemisk reaksjon i levende organismer der druesukker (glukose) og oksygen omdannes til karbondioksid og vann, samtidig frigjøres energi
 • encella organisme
  organisme som består av bare éi celle
 • flercella organisme
  organisme som består av flere celler
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • fossil
  avtrykk eller et annet spor etter liv fra fortiden
  For eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader.
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • meteoritt
  objekt fra verdensrommet som har falt ned på jorda
 • mikrometer (µm)
  tusendels millimeter
  Det er 1 000 µm i én mm.
 • mitokondrier
  organeller som frigjør energi
 • organell
  del av ei celle som har en bestemt funksjon
 • organisme
  levende vesen
  For eksempel et dyr, en plante, en bakterie eller en sopp.
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen

Forskerspirebegrep

 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis
 • mikroskop
  instrument som hjelper oss til å se det som er veldig smått
 • mikroskoppreparat
  biter av vev som er gjort klart for å undersøkes i mikroskop
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • påstand
  svar på et spørsmål, men uten bevis
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe