Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 6: Hva er konklusjonen?

nakhla mars meteoritt sem

I denne økta skal elevene vise fram cellemodellene sine. De skal videre konkludere om de tror meteorittfunnet er et spor av noe levende eller ikke. De skal også lese hva forskerne fant ut og sammenligne sin konklusjon med deres. Hovedhensikten med økta er å få elevene til å bruke bevis i resonnementene sine, både når det gjelder å avgjøre hva slags celletype modellene viser og om meteorittfunnet er et spor av noe levende. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • trekke ut vesentlig innhold fra en tekst
 • vurdere og bruke bevis fra egne og andres undersøkelser
 • lage en konklusjon og bruke bevis for å begrunne konklusjonen

Tidsbruk

 6A. Presentere cellemodellene  15–20 minutt
 6B. Hva er konklusjonen din?  15–25 minutt
 6C. Sammenligne med forskernes konklusjon  20–25 minutt
 6D. Oppsummere  10–15 minutt
TOTALT  60–90 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • arvestoff
  det som bestemmer utformingen og funksjonen til cella og til organismen
 • biologi
  læren om det levende
  bio = liv
 • cellekjerne
  spesialisert rom med arvestoff inni ei celle
  Sopp-, plante- og dyreceller har cellekjerne.
 • cellemembran
  tynn hinne omkring ei celle
  Er bygd som en flytende mosaikk av fettstoffer og proteiner.
 • celler
  bitte små deler som alle organismer er bygd opp av
  For eksempel hudceller, muskelceller, blodceller og hjerteceller.
 • cellevegg
  tykkere lag som ligger utenpå cellemembranen og stiver av og beskytter cella
  Bakterie-, plante- og soppceller har cellevegg.
 • cellevæske
  flytende stoff inni cellene
  Består av vann med proteiner og salter.
 • celleånding
  kjemisk reaksjon i levende organismer der druesukker (glukose) og oksygen omdannes til karbondioksid og vann, samtidig frigjøres energi
 • encella organisme
  organisme som består av bare éi celle
 • flercella organisme
  organisme som består av flere celler
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • fossil
  avtrykk eller et annet spor etter liv fra fortiden
  For eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller avtrykk av blader.
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • meteoritt
  objekt fra verdensrommet som har falt ned på jorda
 • mikrometer (µm)
  tusendels millimeter
  Det er 1 000 µm i én mm.
 • mitokondrier
  organeller som frigjør energi
 • organell
  del av ei celle som har en bestemt funksjon
 • organisme
  levende vesen
  For eksempel et dyr, en plante, en bakterie eller en sopp.
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen

Forskerspirebegrep

 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis
 • mikroskop
  instrument som hjelper oss til å se det som er veldig smått
 • mikroskoppreparat
  biter av vev som er gjort klart for å undersøkes i mikroskop
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • påstand
  svar på et spørsmål, men uten bevis
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe