Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 45 minutter

Økt 1: Er det en dinosaur?

Dinosaurer har ikke samme beinstilling som andre krypdyr: Krokodiller og nålevende øgler har beina i vinkel ut fra kroppen, mens dinosaurer hadde beina under seg, slik som oss pattedyr. 

I denne økta skal elevene

 • sortere dinosaurer fra andre lignende krypdyr ved å observere ulik beinstilling
 • tegne figurer av de ulike beinstillingene og skrive figurtekst

 

Beinstilling øgle dinosaur med dyrene

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
1A. Hvem skal ut?  30 minutter
1B. Sammenlign dinosaurer og andre krypdyr  15 minutter
 TOTALT  45 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe