Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 60 minutter

Økt 1: Livets utvikling på en snor

Elevene sorterer bilder av levende organismer, og plasserer dem i rekkefølge slik de tror livet på jorda har utviklet seg. Elevene blir kjent med evolusjonens perspektiver gjennom en tidslinje i klasserommet, der bildene til slutt settes inn i rekkefølge etter når organismen oppsto.

Ida omslag Hurum fossilet I denne økten skal elevene

 • beskrive livets utvikling på jorda
 • sortere organismer etter når de oppsto på jorda
 • fortelle at arter utvikler seg over lang tid
 • fortelle at mennesker har kommet ganske nylig i jordas historie

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
1A. Hva er en paleontolog?  5 minutter
1B. Sorter bildene  20 minutter
1C. Det første livet (3 milliarder år siden)   5 minutter
1D. Trilobittenes tidsalder (540 millioner år siden)  5 minutter
1E. Fiskenes tidsalder (400 millioner år siden)  5 minutter
1F. Myrenes tidsalder (350 millioner år siden)  5 minutter
1G. De glemte monstrenes tidsalder (300 millioner år siden)  5 minutter
1H. Dinosaurenes tidsalder (250 millioner år siden)  5 minutter
1I. Pattedyrenes tidsalder (65 millioner år siden)  5 minutter
 TOTALT  60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe