Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 4: Digitalisering

Informasjon frå sensorar blir ofte presentert som ein graf. I denne økta skal elevane erfare korleis informasjon frå ulike sensorar kan bli digitalisert ved å gjerast om til binær kode. For å kunne digitalisere signal frå ein sensor, må signalverdiane gjerast om frå desimale tal (titalssystemet) til binære tal. Elevane må vurdere kva slags informasjon som skal kommuniserast frå det smarte plagget og om informasjonen kan sendast ved hjelp av binær kode.

Læringsmål

Elevane skal kunne

  • forklare korleis digital informasjon blir overført frå sendar til mottakar

Tidsbruk

4A. Binære tal 20 minutt
4B. Sampling 25 minutt
4C. Oppdrag snakketøy 15 minutt
4D. Forberede presentasjon 30 minutt
TOTALT 90 minutt