Ting i ro

Listebilde - stav

Balanser en stav

Hva er lettest å balansere av en blyant og en stav?

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 fysikk 1
Bøker

Hvor er tyngdepunktet?

Når du legger en stabel bøker på et bord og trekker de utfor kanten en etter en, kan du få den øverste boka til å ligge utafor bordkanten.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10
Meterstokk balanserer på en flaske

Meterets tyngdepunkt

En ting som henger, har alltid tyngdepunktet rett under opphengningspunktet, så lenge tingen er i ro. Noen ganger ser det rart ut.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 3-4