Bok

Otto Øgrim og Svenn Lilledal Andersen : Eksperimentboka

Eksperimentboka

 • Av: Otto Øgrim og Svenn Lilledal Andersen
 • Utgiver: Kolofon
 • Språk: Bokmål
 • Utgivelsesår: 2005
 • Omfang: 150 sider
 • ISBN: 82-300-0150-2

191 fysikkforsøk for skole og kjøkkenbenk

 

Eksperimentboka

Hører du til den generasjonen som ser tilbake på Fysikk på roterommet med glede? Programmene som ble sendt på fjernsynet var svært populære og ga mange et innblikk i morsomme og lærerike forsøk og problemstillinger. Det ble skapt nysgjerrighet og undring. Nå kan du selv gjøre fysikkforsøk av roteromtypen, for her er boka med 191 fysikkforsøk. Den er gitt ut av Naturfagsenteret med støtte fra Utdanningsdirektoratet i anledning Fysikkåret 2005. Boka er ment å være en idébok for lærere, foreldre og besteforeldre som ønsker å gjøre forsøk og undre seg sammen med barn. Boka passer også godt for den lekne og eksperimenterende voksne. Boka er rikt illustrert med fotoer av ulike eksperimentelle situasjoner. Dette støtter godt opp under den veiledende teksten. Du fi nner også gode beskrivelser av hva du trenger av utstyr, og ikke minst er det forklaringer til alle forsøkene.

Heftet er delt inn i ulike temaer:

 • Ting i ro
 • Ting i bevegelse
 • Friksjon, Rundt og rundt
 • Synker og flyter, Trykk i luft og vann
 • Luft i fart, vannoverfl ata
 • Lyd og bølger
 • Syn
 • Lys
 • El
 • Magneter
 • Varme
 • Diverse

Det er med andre ord noe for enhver smak og noe som kan passe inn i ulike deler av læreplanene. Alle forsøkene i heftet ligger også her på naturfag.no.

Dersom du er interessert i å kjøpe heftet, må du sjekke hos ulike bokhandlere på nett.