Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Undervisningsopplegget Livsløpsanalyse for Vg1

I dette opplegget, som før het Bærekraftige produktvalg, trer elevane inn i rolla som innkjøpsansvarleg for ei nyleg oppstarta bedrift med berekraftig profil. Dei skal velje eit produkt til bedrifta og må undersøke livsløpet til ulike produkt og vurdere produkta i eit berekraftperspektiv.