Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Nytt Naturfag!

Eit nytt nummer av Naturfag er publisert. I dette nummeret ser vi på samanhengen mellom dei tre tverrfaglege temaa i LK20 og korleis naturfag kan vere eit nyttig fag i tverrfagleg undervisning om aktuelle samfunnsutfordringar.

Naturfag 2/22: Tverrfaglige tema