Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Nytt Naturfag!

Et nytt nummer av Naturfag er publisert. Utgangspunktet for dette nummeret er kjerneelementet jorda og livet på jorda – med tett kobling til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling

Det er opprettet et nytt abonnementssystem, hvor også tidligere abonnenter må registrere seg. Før hver utsending må riktig adresse bekreftes. Registrer ditt abonnement på naturfagsenteret.no/abonnement 

 

Naturfag 1/21