Forside

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

vgg elev kjemiske reaksjoner 4x3

Utforskande undervisningsopplegg

Utforskande undervisning handlar om å få elevane til å undre seg, reflektere, sette ord på eigne tankar, lese for å finne svar og gjere praktiske undersøkingar.

Forstørrelsesglass 4x3

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

Temasider 4x3

Temasider

Undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv. Ressursoversikta kan du filtrere på trinn.

Naturfag 1/18

Tidsskriftet Naturfag

Det nyeste nummeret av Naturfag handler om kjernen i god naturfagundervisning.

Elever bygger bro

Valgfagene på ungdomstrinnet

Valgfagsider laget av Naturfagsenteret og de andre nasjonale sentrene. 

Grunnleggende ferdigheter 8x5

Grunnleggende ferdigheter

Om å lese, skrive og samtale – og bruke regning og digitale verktøy i naturfag.

Grubletegning thumbnail stor

Grubleteikningar

Teikningane tek opp synspunkt på naturfaglege problemstillingar frå dagliglivet til diskusjon.

pulver opp i flammer

Interessevekkere

Korte aktiviteter som kan brukes i oppstarten av et emne for å vekke undring og interesse.

Skaperskolen- propellbåt

Eventyrere på skaperoppdrag i Eidsvoll (24.06.2019)

– I går kom vi oss ned bakken ved å lage bil, var det gøy? Spør Steinar, realfagsansvarlig ved Ås skole. – Jaaa, roper elevene. Skaperskolen er på besøk i Eidsvoll for å prøve ut et undervisningsopplegg på barnetrinnet. 40 førsteklassinger er samlet i mediateket, de sitter som tente lys og midt i rommet står et basseng fylt med vann. 

Spiss 2013

Ny utgåve av Spiss ( 4.06.2019)

Spiss gjer det mogleg for elevar i naturfaga å publisere eigne forskningsartiklar med fagfellevurdering frå elevar ved andre skolar.

Dybdelæring

Ekstra time i realfag bør gå til naturfag (28.03.2019)

Hvis elevene skal få dyp forståelse i et så viktig fag som naturfag, er det fornuftig å gi det mer undervisningstid, skriver Unni Eikeseth ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og Naturfagsenterets leder Merethe Frøyland i dette innlegget.

Naturfag 1/18

Nytt Naturfag! (21.11.2018)

Endeleg har det komme eit nytt nummer av Naturfag. Basert på forsking, litteratur og eiga erfaring i møte med lærarar og elevar over heile landet har vi komme fram til nokre punkt som vi meiner er kjernen i god naturfagundervisning.

Deltakere på Naturfagkonferansen

Naturfagkonferansen 2018 (18.09.2018)

Meld deg på Naturfagkonferansen torsdag 18. oktober. Tema er «Naturfag i fagfornyinga». Fredag 19. oktober har vi tilbod om heildagskurs. Konferansen er gratis.

Nyhetsarkiv

.