Viten-programmet Virus og vaksine

Webinar om Viten-programmet Virus og vaksine for ungdomstrinn (13.09.2021)

Vi tilbyr gratis webinar 30. september kl. 14–14.45 der vi viser smakebiter fra programmet og trekker fram noen av de didaktiske prinsippene som ligger bak. Registrer deg innen 29. september for å få lenke tilsendt.

Naturfag 2/21: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Nytt Naturfag (10.09.2021)

Her er nytt Naturfag om kjerneelementet naturvitskapelege praksisar og tenkemåtar. 

gummistøvler

Webinar om undervisningsopplegg for barnetrinnet ( 9.08.2021)

Vi tilbyr gratis webinar 29. september kl. 14–15.30 der vi viser smakebiter fra oppleggene våre og trekker fram noen av de didaktiske prinsippene som ligger bak. Registrer deg innen 28. september for å få lenke tilsendt.

Naturfag 1/21

Nytt Naturfag! (27.01.2021)

Et nytt nummer av Naturfag er publisert. Utgangspunktet for dette nummeret er kjerneelementet jorda og livet på jorda – med tett kobling til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling

Det er opprettet et nytt abonnementssystem, hvor også tidligere abonnenter må registrere seg. Før hver utsending må riktig adresse bekreftes. Registrer ditt abonnement på naturfagsenteret.no/abonnement 

Klima endring intro uten sort kant

Bærekraftig kosthold – nytt undervisningsopplegg på videregående (11.08.2020)

Tre unge fagarbeidere har ulike problemer med kosthold og livsstil. Elevene skal gi kost- og livsstilsråd.

Nyhetsarkiv

.