Forside

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

vgg elev kjemiske endringer 4x3

Utforskande undervisningsopplegg

Utforskande undervisning handlar om å få elevane til å undre seg, reflektere, sette ord på eigne tankar, lese for å finne svar og gjere praktiske undersøkingar.

Forstørrelsesglass 4x3

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

Temasider 4x3

Temasider

Undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv. Ressursoversikta kan du filtrere på trinn.

Naturfag 1/18

Tidsskriftet Naturfag

Det nyeste nummeret av Naturfag handler om kjernen i god naturfagundervisning.

Elever bygger bro

Valgfagene på ungdomstrinnet

Valgfagsider laget av Naturfagsenteret og de andre nasjonale sentrene. 

Grunnleggende ferdigheter 8x5

Grunnleggende ferdigheter

Om å lese, skrive og samtale – og bruke regning og digitale verktøy i naturfag.

Grubletegning thumbnail stor

Grubleteikningar

Teikningane tek opp synspunkt på naturfaglege problemstillingar frå dagliglivet til diskusjon.

pulver opp i flammer

Interessevekkere

Korte aktiviteter som kan brukes i oppstarten av et emne for å vekke undring og interesse.

Spiss 2013

Ny utgåve av Spiss ( 4.06.2019)

Spiss gjer det mogleg for elevar i naturfaga å publisere eigne forskningsartiklar med fagfellevurdering frå elevar ved andre skolar.

Dybdelæring

Ekstra time i realfag bør gå til naturfag (28.03.2019)

Hvis elevene skal få dyp forståelse i et så viktig fag som naturfag, er det fornuftig å gi det mer undervisningstid, skriver Unni Eikeseth ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og Naturfagsenterets leder Merethe Frøyland i dette innlegget.

Naturfag 1/18

Nytt Naturfag! (21.11.2018)

Endeleg har det komme eit nytt nummer av Naturfag. Basert på forsking, litteratur og eiga erfaring i møte med lærarar og elevar over heile landet har vi komme fram til nokre punkt som vi meiner er kjernen i god naturfagundervisning.

skaperverksted kvadratisk listebilde

Lærerkonferanser om programmering og skaperverksted (30.10.2018)

I høst og vår arrangeres regionale lærerkonferanser om programmering og skaperverksted i skolen på ulike vitensentre. Er du lærer og lurer på hvordan du kan koble naturfag og andre fag med programmering og digital sløyd, så er dette konferanser for deg!

Deltakere på Naturfagkonferansen

Naturfagkonferansen 2018 (18.09.2018)

Meld deg på Naturfagkonferansen torsdag 18. oktober. Tema er «Naturfag i fagfornyinga». Fredag 19. oktober har vi tilbod om heildagskurs. Konferansen er gratis.

Nyhetsarkiv

.