Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

  • Inne
  • Ute

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Undersøk reinens gevir

Test ut simlas bruk av geviret og undersøk reingevirets oppbygning.

Lek rein med og uten gevir

  1. En okserein uten gevir om vinteren har funnet seg en flekk med godt beite. En annen rein, simle eller kalv med gevir, ønsker å overta denne beiteflekken og bruker geviret for å dytte bort oksereinen.
  2. Noen er simler med gevir, noen er nyfødte kalver og noen er sultne rever eller jerver. Simlene skal beskytte sine nyfødte kalver mot rovdyrene som prøver å ta kalvene. Simlene bruker geviret for å skremme bort rovdyrene.  

Studer geviret

Studer reingevirets overflate for å se om dere finner spor etter langsgående kanaler. Studer under lupe tynne skiver sagd av geviret. Prøv å forklar forskjellen i funksjon til de ytre kanalene og den indre porøse delen. Formuler hypoteser på funksjonen til de ulike delene. Diskuter de ulike hypotesene, og sjekk hvem som har støtte i det faglige bakgrunnsmaterialet.

  Reingevir av bukk Reingevir av bukk

Kommentarer/praktiske tips

OBS! De første to delene av aktiviteten bør gjennomføres under strengt oppsyn slik at gevirene ikke blir misbrukt med at elevene stikker hverandre.

Materialer og utstyr

  • gevir
  • sag
  • skrustikke
  • lupe

Bakgrunnsstoff