Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Inne
 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Lag en fotohistorie

Bruk programmet Photo Story til å dokumentere aktivitetene.

Arbeidet med Photo Story består av fire faser:

 1. Ta digitale bilder av aktivitetene. Ta mange bilder slik at dere får med dere alle viktige hendelser. Velg ut de beste bildene som dekker historien dere skal fortelle.
 2. Start programmet Photo Story. Last opp bildene dere skal bruke.
 3. Legg til forklarende tekst eller muntlige kommentarer.
 4. Produserer filmen fra prosjektfila til avtalt filformat.

Kommentarer/praktiske tips

Photo Story kan lastes gratis ned fra Microsoft for alle som har en lovlig officepakke. Programmet er meget enkelt å bruke og fungerer på den måten at elevene legger inn bilder de sjøl har tatt. Til disse legger de så på tekst, eller de bruker mikrofon for å gi muntlige forklaringer. Når så alt er på plass produserer datamaskinen en filmfil som kan lages i ulik oppløsning alt etter hvordan den skal brukes.

Photo Story passer godt både til å dokumentere aktivitetene som er foreslått i dette undervisningsopplegget, og til å bearbeide faglig informasjon. Samtidig lager elevene et digitalt produkt som kan brukes til fremføring overfor andre elever, overfor foreldre eller legges ut på hjemmesider som en faglig ressurs.

Utfordringer

Erfaringer med bruk av Photo Story i disse oppleggene har vist at det ligger noen utfordringer i bruken av programmet. Målet er at arbeidet med å lage en digital fotohistorie også skal fremme elevenes faglige bearbeidelse av emnet. Imidlertid ser det ut til at elevene gjerne legger stor vekt på å presentere seg selv når de begynner å jobbe med fotohistorier og at det faglige dermed lett kommer i bakgrunnen.  For å løse dette problemet så kan det være lurt å la elevene, i forkant av et faglig opplegg, få jobbe med fotohistorie der tema er presentasjon av seg selv.

Videre har erfaringer vist at elevene kan ha stor motvilje mot å ta veiledning og endre på faglige feil som de har lagt inn i sine historier. Da er det behov for at læreren gir faglig input på delemner der elevene er på villspor. Dette kan med fordel gjøres i større elevgrupper slik at elevene ikke opplever at læreren griper direkte inn i produksjonen av deres historie. Ett eksempel kan illustrere de utfordringene som ligger her. Vi har gjentatte ganger sett at elever dramatiserer hvordan reinssimla bruker geviret for å beskytte seg mot ulv. Imidlertid er ikke ulv en reell trussel for rein i Norge i dag, simpelthen fordi det er for få av dem. Jerv og gaupe utgjør derimot en reell trussel for rein i mange deler av landet, både villrein og rein som blir gjetet av reindriftsamene. Et godt faglig innhold i elevenes tekster vil trolig kunne ivaretas delvis ved at læreren er tydelig i sin faglige informasjon, slik at de har mulighet til å lage fotohistorier der det faglige innholdet har støtte fra et vitenskapelig ståsted, og delvis ved at det stilles konkrete faglige krav. Dette kan gjøres gjennom en liste av kriterier som fotohistoriene skal oppfylle. For eksempel:

 • vise hvordan reinen bruker geviret, spesielt simla
 • vise hvilke rovdyr som er en trussel for reinen
 • vise hvorfor reinsskinnet isolerer så godt
 • vise eksempler på hva reinsskinn brukes til av reindriftssamer
 • at faktaopplysninger skal hentes fra faglitteratur som er vurdert kritisk (kildekritikk)
 • være en faglig tekst for andre elver på 5. årstrinn (bevissthet rundt målgruppe)

Materialer og utstyr

 • digitalt kamera
 • PC med programmet Photo Story
 • Videokanon for fremvisning