Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 3

Ark 22 i PowerPoint. Mary Mallon. Del ut historien om Mary Mallon og leseoppdraget til hver elev:

 1. Beskriv smittekjeden fra smittekilden til personen som blir syk. Tegn, skriv eller forklar.
 2. Hva kunne vært gjort for å hindre smitten av Salmonella Typhi og utbrudd av sykdommen tyfus?

Oppsummer leseoppdragene i plenum sammen med elevene. Det kan bli aktuelt å diskutere hvordan det er mulig å være bærer av en bakterie, men ikke utvikle sykdommen.

Ark 23 i PowerPoint. Smittekjedeforsøk. Vis skjema for smittekjedeforsøk.

 1. Be elevene ta på seg hansken på høyre hånd.
 2. La elevene dryppe noen dråper glyserol i hansken og gni det godt inn.
 3. Del ut ett eppendorfrør til hver elev og merk deg hvem som får røret med UV-pulveret i.
 4. Be elevene helle innholdet i eppendorfrøret i håndflaten og gni det utover sammen med glyserolen. Si at det nå er det klart for håndhilsing.
 5. Første hilserunde: Si at når du gir klarsignal, skal alle finne én medelev som de håndhilser på, og notere nummeret på personen.
 6. Andre hilserunde: Ved neste klarsignal skal alle finne en ny person som de håndhilser på, og notere ned nummeret.
 7. Tredje hilserunde: Alle finner en ny person som de hilser på, og noterer ned nummeret.
 8. Be elevene holde fram den hanskekledde hånda for å se hvem som har blitt «smittet». Dette gjøres ved å lyse på hanskene med UV-lampa. De hanskene som har vært i kontakt med UV-pulver, vil nå lyse blått.
 9. Finn fram smittekjedeskjemaet og skriv en S ved de numrene som var «smittet».
 10. Alle elevene går etter tur fram og fyller inn ved sitt nummer i skjemaet: nummeret på første, andre og tredje kontakt.
 11. La elevene sette seg i legeteamene og gi de 5–10 minutter til å finne ut hvem det var som var smittebærer i forsøket.
 12. Hvis elevene står fast, gi hint om hvordan de kan eliminere ett og ett nummer for å komme nærmere svaret.

Ark 24 i PowerPoint. Oppsummere hvordan det gikk an å komme fram til smittekilden. Diskuter i fellesskap:

 • Hvor mange hadde fått smitten når alle hadde hilst på tre personer?
 • Hva kan man gjøre for å hindre smitte av mikroorganismer?

Si til elevene: I smittekjedeforsøket så dere at mikroorganismer lett kan overføres ved for eksempel håndtrykk. Nå skal vi studere bakterieprøvene som dere tok av hendene deres.

Ark 25 i PowerPoint. Studere bakterieprøver. Fortell at en bakteriekoloni består av flere tusen bakterier i en klynge. Be elevene studere resultatet av bakterieprøvene og svare på disse spørsmålene:

 • Hvor mange ulike typer kolonier kan du se? 
 • Beskriv forskjellen på de ulike koloniene
 • Sammenlign resultatet av din prøve med de andre i ditt legeteam.

Elevene kan se mikroskopbilder av noen ulike bakteriekolonier på sciencebuddies for å se hvor forskjellige de kan være: https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/interpreting-agar-plates

Si til elevene at de skal velge ut en koloni de vil dyrke videre på. Hvert legeteam bør prøve å dyrke videre på ulike typer bakterier hvis det er mulig. Be dem lage utstryk og sette petriskåla i varmeskapet i 2–3 dager. Bakteriene kan også dyrkes i romtemperatur, men da vil det ta litt lenger tid.

Utstryk lages slik:

 1. Plukk opp en bakteriekoloni fra agarskåla med en podenål.
 2. Rør ut kolonien i et eppendorfrør med destillert vann.
 3. Bruk podenåla til å stryke løsningen over agarskåla.

Ark 26 i PowerPoint. Gruppearbeid. Si til elevene at det har kommet ny melding fra laboratoriet, og les opp: «Resultatet fra CRP tyder på at pasienten har en bakterieinfeksjon. Neste skritt: dyrking på bakterie-medium. Ønsker dere at det skal gjøres gramfargetest?»

Ark 27 i Power Point. Forklar at bakterier kan deles inn i to hovedgrupper: gram-positive og gram-negative. Gramfargetesting brukes til å skille bakterier i de to hovedgruppene. 

Ark 28 i Power Point. Forklar elevene at det er viktig å finne ut hva slags bakterier som forårsaker sykdommen for å kunne foreskrive best mulig behandling.