Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

 1. Skriv ut historien om Mary Mallon til hver elev (eller den kan leses digitalt)
 2. Finn fram utstyr til smittekjedeforsøket.
 3. Gjør klar nye petriskåler til dyrking av bakterier.
 4. Nummerer hanskene. Bruk en tusj og skriv på oversiden av hansken.
 5. Ett av eppendorfrørene fylles med UV-pulver. De andre fylles med maisennamel eller annet pulver med omtrent samme farge.
 6. Gjør klar smittekjedeskjemaet, fyll inn nummer i venstre kolonne (så mange som antall elever)

Kode (én per elev)

Første kontakt

Andre kontakt

Tredje kontakt

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Materialer og utstyr

 • engangshansker (én til hver elev)
 • UV-pulver
 • UV-lampe 
 • maisennamel eller annet pulver med omtrent samme farge
 • glyserol
 • dråpeteller
 • eppendorfrør eller lignende til å ha veldig små mengder UV-pulver/maisennamel i
 • petriskåler
 • agar
 • ev. varmeskap
 • podenåler