Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

  1. Gjør deg kjent med læringsmålene, og forbered bruk av tankekart (f.eks. mindomo.com hvis du ønsker å gjøre det digitalt).
  2. Planlegg hvordan du vil gruppere elevene, 3–5 elever i hver gruppe.
  3. Gjør klar oppdraget/meldinga fra pasienten. Hvis ønskelig, kan dere spille inn en lydfil som spilles av til elevene.
  4. Kopier ark til systematisering av informasjon og eliminering av sykdommer
  5. Finn en episode av «Hva feiler det deg?», og velg en sykdomshistorie (hver episode har to sykdomshistorier).