Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 1

Se en valgt sykdomshistorie av «Hva feiler det deg?» Før du spiller av sykdomshistorien, informer elevene om at dere i dette undervisningsopplegget skal jobbe på samme måten som de to teamene i TV-programmet. Be elevene legge merke til hvordan de diskuterer innad i gruppa, og hva slags spørsmål de velger å stille til pasienten.

Ark 1–2 i PowerPoint. Presentere oppdrag. Fordel elevene i grupper, og fortell at hver gruppe er ett legeteam gjennom dette undervisningsopplegget. Les opp meldinga der pasienten forteller hvilke symptomer hun har. Elevene er en del av legeteamet Frisk og Rask, og skal stille pasientens diagnose og foreskrive behandling og eventuelle andre tiltak. Det er viktig at diagnosen som stilles er godt begrunnet for å sikre riktig behandling/medisinering. Si til elevene: I løpet av opplegget skal dere finne ut hva dere bør spørre pasienten om for å stille diagnose. Pasienten tror at hun har fått en infeksjon. Hva betyr egentlig det?

Ark 3 i PowerPoint. Tenk-par-del : Infeksjon. Skriv ordet INFEKSJON på tavla eller på et digitalt tankekart (f.eks. mindomo).

  • Elevene tenker hver for seg i ett minutt og noterer gjerne stikkord.
  • Elevene forteller hverandre to og to hva de tenkte på i 3 minutter.
  • Hvert par deler hva de snakket om med resten av klassen.

Ark 4 i PowerPoint. Lage tankekart. Skriv inn stikkord fra oppsummering i et felles tankekart. 

Ark 5 i PowerPoint. Hva er en infeksjon? Oppsummer fagstoffet om infeksjoner og diskuter begreper sammen med elevene. 

Ark 6 i PowerPoint. Systematisere informasjon og spørsmål. Spør elevene hva det betyr å stille en diagnose. La dem få komme med forslag før du går gjennom punktene. 

Ark 7 i Power Point. Fortell at ved diaré tas det ofte blodprøve og avføringsprøve. 

Ark 8 i Power Point. Fortell at ved mistanke om infeksjon måles gjerne pasientens CRP ved at det tas ut noen dråper blod fra et stikk i fingeren. Resultatet kan avleses etter noen minutter og kan ofte si noe om en eventuell infeksjon kommer av virus eller bakterier. Helsesekretæren har tatt CRP av pasienten.

Ark 9 i Power Point. Fortell hva en CRP-prøve kan vise.

Ark 10 i Power Point. Si til elevene at de nå skal samle inn relevant informasjon for å kunne stille en diagnose. Be dem jobbe i legeteamene med å samle inn den informasjonen de trenger, og planlegge hvilke spørsmål de vil stille til pasienten. Tips gjerne elevene om at det kan være lurt å skrive ned informasjonen de skaffer til veie, og gjerne også notere hvilke vurderinger de gjør etter hvert. Del ut skjemaet der elevene kan fylle inn relevant informasjon og andre notater.

Oppsummering. Oppdraget til legeteamene er å stille pasientens diagnose og foreskrive behandling. Be hvert legeteam diskutere om de har kommet noe lenger for å finne løsning på oppdraget. Det kan være lurt etter hver økt å skrive ned:

  1. Hva har dere funnet ut?
  2. Hva skal dere gjøre nå? / Hva mangler dere av informasjon?