Undervisningsopplegg

Økt 1: Hva er en infeksjon?

I denne økta presenteres oppdraget som skal  skape læringsbehov og en engasjerende ramme for elevene gjennom hele opplegget: De skal stille en diagnose på og foreskrive behandling for en pasient. De skal i økta reflektere over hva en infeksjon er, og hvordan det kan arte seg gjennom å formulere spørsmål til en fiktiv pasient. Læreren går inn i rolle som pasienten, og må forberede seg på å svare på spørsmålene som elevene stiller.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • fortelle hva som forårsaker infeksjoner
 • koble symptomer til ulike infeksjoner

Tidsbruk

Se del av en episode av «Hva feiler det deg?» 15–20 minutter
Presentere oppdrag 5 minutter
Tenk-par-del: Infeksjon 5–10 minutter
Lage tankekart 10–15 minutter
Hva er en infeksjon? 10–15 minutter
Systematisere informasjon og spørsmål 10–15 minutter
Oppsummering 510 minutter
TOTALT 6090 minutter

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • agar
  geleaktig substans (polysakkarid) som utvinnes av rødalger og brukes som næringsemne for dyrking av bakterier og sopp
 • antibiotika
  medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier
 • antibiotikaresistens
  bakteriers motstandsdyktighet mot antibiotika.
 • bakterie
  type mikroorganisme som finnes overalt, både utenpå og inni kroppen. De fleste bakterier er ufarlige, mange er nyttige for oss og noen er sykdomsfremkallende.
 • bakteriemedium
  vekstmedium tilpasset bakterier slik at de kan formere seg og bli mange
 • bredspektrede antibiotika
  antibiotika som angriper gram-positive og gram-negative bakterier mer likt og er effektive mot mange ulike bakterier
 • CRP (C-reaktivt protein)
  Protein som produseres i leveren og har en funksjon i forbindelse med betennelsesreaksjoner i kroppen
 • CRP-prøve
  prøve som måler C-reaktivt protein for å se om det er betennelse/inflammasjon i kroppen
 • diagnose
  navn på sykdommer eller tilstander med felles kjennetegn
 • gram-negative (G-) bakterier
  klasse bakterier som kjennetegnes ved at de ikke lar seg farge blå ved gramfarging, men farges i stedet røde eller rosa
 • gram-positive (G+) bakterier
  klasse bakterier som etter gramfarging forblir lilla/purpurfarget
 • gramfarging
  den viktigste fargemetoden innen medisinsk bakteriologi for å få mer informasjon om bakteriene.
 • immunsystem
  kroppens eget forsvarsverk som går til motangrep når kroppen blir angrepet av uønskede mikroorganismer
 • infeksjon
  sykdom forårsaket av mikroorganismer som formerer seg raskt
 • multiresistente bakterier
  bakterier som er resistente mot mer enn ett antibiotikum
 • normalflora
  betegnelse på mikroorganismer som alle mennesker normalt har på huden og slimhinnene
 • patogene bakterier
  sykdomsfremkallende bakterier
 • smalspektrede antibiotika
  antibiotika som bekjemper noen få bakterietyper og passer fint hvis man vet hvilke bakterier det er som forårsaker sykdommen
 • smittekilde
  kilde til smittestoffer, smittekilden er som regel et levende vesen
 • smittekjede
  rekkefølgen på spredning av smittestoff til smittemottakere
 • virus
  en av de minste mikroorganismene som finnes og som kan forårsake både ufarlige og farlige sykdommer

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • hypotese
  mulig forklaring som lar seg teste
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

 1. Gjør deg kjent med læringsmålene, og forbered bruk av tankekart (f.eks. mindomo.com hvis du ønsker å gjøre det digitalt).
 2. Planlegg hvordan du vil gruppere elevene, 3–5 elever i hver gruppe.
 3. Gjør klar oppdraget/meldinga fra pasienten. Hvis ønskelig, kan dere spille inn en lydfil som spilles av til elevene.
 4. Kopier ark til systematisering av informasjon og eliminering av sykdommer
 5. Finn en episode av «Hva feiler det deg?», og velg en sykdomshistorie (hver episode har to sykdomshistorier).
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 1

Se en valgt sykdomshistorie av «Hva feiler det deg?» Før du spiller av sykdomshistorien, informer elevene om at dere i dette undervisningsopplegget skal jobbe på samme måten som de to teamene i TV-programmet. Be elevene legge merke til hvordan de diskuterer innad i gruppa, og hva slags spørsmål de velger å stille til pasienten.

Ark 1–2 i PowerPoint. Presentere oppdrag. Fordel elevene i grupper, og fortell at hver gruppe er ett legeteam gjennom dette undervisningsopplegget. Les opp meldinga der pasienten forteller hvilke symptomer hun har. Elevene er en del av legeteamet Frisk og Rask, og skal stille pasientens diagnose og foreskrive behandling og eventuelle andre tiltak. Det er viktig at diagnosen som stilles er godt begrunnet for å sikre riktig behandling/medisinering. Si til elevene: I løpet av opplegget skal dere finne ut hva dere bør spørre pasienten om for å stille diagnose. Pasienten tror at hun har fått en infeksjon. Hva betyr egentlig det?

Ark 3 i PowerPoint. Tenk-par-del : Infeksjon. Skriv ordet INFEKSJON på tavla eller på et digitalt tankekart (f.eks. mindomo).

 • Elevene tenker hver for seg i ett minutt og noterer gjerne stikkord.
 • Elevene forteller hverandre to og to hva de tenkte på i 3 minutter.
 • Hvert par deler hva de snakket om med resten av klassen.

Ark 4 i PowerPoint. Lage tankekart. Skriv inn stikkord fra oppsummering i et felles tankekart. 

Ark 5 i PowerPoint. Hva er en infeksjon? Oppsummer fagstoffet om infeksjoner og diskuter begreper sammen med elevene. 

Ark 6 i PowerPoint. Systematisere informasjon og spørsmål. Spør elevene hva det betyr å stille en diagnose. La dem få komme med forslag før du går gjennom punktene. 

Ark 7 i Power Point. Fortell at ved diaré tas det ofte blodprøve og avføringsprøve. 

Ark 8 i Power Point. Fortell at ved mistanke om infeksjon måles gjerne pasientens CRP ved at det tas ut noen dråper blod fra et stikk i fingeren. Resultatet kan avleses etter noen minutter og kan ofte si noe om en eventuell infeksjon kommer av virus eller bakterier. Helsesekretæren har tatt CRP av pasienten.

Ark 9 i Power Point. Fortell hva en CRP-prøve kan vise.

Ark 10 i Power Point. Si til elevene at de nå skal samle inn relevant informasjon for å kunne stille en diagnose. Be dem jobbe i legeteamene med å samle inn den informasjonen de trenger, og planlegge hvilke spørsmål de vil stille til pasienten. Tips gjerne elevene om at det kan være lurt å skrive ned informasjonen de skaffer til veie, og gjerne også notere hvilke vurderinger de gjør etter hvert. Del ut skjemaet der elevene kan fylle inn relevant informasjon og andre notater.

Oppsummering. Oppdraget til legeteamene er å stille pasientens diagnose og foreskrive behandling. Be hvert legeteam diskutere om de har kommet noe lenger for å finne løsning på oppdraget. Det kan være lurt etter hver økt å skrive ned:

 1. Hva har dere funnet ut?
 2. Hva skal dere gjøre nå? / Hva mangler dere av informasjon?