Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Førebuing og utstyr

1. Gjer deg kjent med læringsmåla (sjå førre side) og omgrepa som er sentrale i denne økta (markert med utheva skrift).

2. Gjer deg kjent med økt 3 i PowerPoint-presentasjonen.

3. Skriv gjerne ut utskriftsversjonen av økta eller ha denne tilgjengeleg på skjerm.