Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 15–20 minutter

6C. Dramatiser materialer som leder og som isolerer strøm

Illustrasjon: Nina Myklebust Illustrasjon: Nina Myklebust Ill.: Nina Myklebust Ark 11 i PowerPoint. Si: «Vi har lest at i en elektrisk krets er det bitte små elektroner som skyves og dras på av batteriet eller stikkontakten.» Spør: «Hva tror dere skjer med elektronene i materialer som isolerer strøm?» [Ta imot elevenes svar uten å korrigere eller bekrefte.] Spør: «Hva tror dere skjer med elektronene i materialer som leder strøm?» [Ta imot svar uten å korrigere eller bekrefte.] Si: «For å finne ut av dette, må vi ta på oss de magiske brillene så vi kan se for oss de små elektronene inni ledningen.»

  • Materiale som isolerer strøm. Si: «Nå skal dere få være elektronene og atomene til et materiale som isolerer strøm, for eksempel plast eller tre.» Be halvparten av elevene stille seg i en tett ring, og fortell at nå er de elektroner. Be resten av elevene stille seg i en ring rundt elektronene, og fortell at de er atomer. Be hvert av atomene holde hvert sitt elektron på skuldrene og være tett bundet. Si: «I et materiale som ikke leder strøm, står elektronene bundet tett fast til hvert sitt atom.»
  • Materiale som leder strøm. La elevene bli stående i de to ringene. Be atomene slippe taket i elektronene. Si: «Nå er dere elektronene og atomene i et materiale som leder strøm, for eksempel metall eller vann.» Be innerste ring (elektronene) flytte seg et skritt mot venstre, til neste atom, når du har telt til tre. Understrek at alle elektronene må flytte seg samtidig og i samme retning til neste atom. Tell til tre og la elektronene flytte seg til neste atom. Gjenta dette et par ganger. Oppsummer med å påpeke at slik beveger elektronene seg fra atom til atom i et materiale som leder strøm. 

Ark 12 i PowerPoint. Les side 17 i boka Elektrisitet i plenum. 

Ark 13 i PowerPoint. Fortell at lekse til neste gang er å lese gjennom tilbakemeldinger elevene har fått fra en medelev på lampeteksten, gjøre eventuelle endringer på teksten ut fra tilbakemeldingene og sende siste versjon av teksten til deg.