Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 15–20 minutter

6B. Gjennomgå et ubesvart spørsmål

Ark 7 i PowerPoint. Be elevene finne side 11 i lærlingheftet – Spørsmål etter analyse. Påpek at ved å undersøke og analysere lampesokkel og ledning i forrige økt, fant dere ut hvilke deler lampesokkelen og ledningen består av, hvilken form delene har og hva slags materiale de er laget av. Men dere fikk også noen nye spørsmål: 

1. Hva er funksjonen til kontaktstykket? 
2. Hvorfor er det to ledninger inni den ytterste plasten? 
3. Hvorfor er det metall innerst i ledningen? 

Økt 6 - Spørsmål etter analyse Spør: «Har vi funnet ut noe nå som kan hjelpe oss å svare på det tredje spørsmålet?» [At metall leder strøm. Derfor er det metall inni ledningen.]  

Be elevene notere svar på spørsmål 3 i høyre kolonne på side 11, ved siden av spørsmål 3. Si: «At metall leder strøm, er en egenskap til materialet metall.» 

Ark 8 i PowerPoint. Spør: «Hvorfor er metalledningen laget av mange tynne metalltråder, tror dere?» «Hvordan hadde ledningen vært hvis metallet hadde vært veldig tykt?» [Vanskelig å bøye. Mulig å brekke.] Få fram at metalledningen består av mange tynne metalltråder fordi ledningen skal være bøyelig og ikke brekke. 

Ark 9 i PowerPoint. Spør: «Hvorfor er det plast rundt metallet i ledningen, tror dere?» [Plast leder ikke strøm. Den gjør at du ikke får strøm i deg hvis du tar på ledningen.]

Si: «Hvis det er vanskelig å få det til å gå elektrisk strøm gjennom et materiale, sier vi at materialet isolerer strøm. Plast isolerer strøm.» 

Spør om elevene har møtt ordet isolere/isolasjon i andre sammenhenger. [F.eks. isolasjon i hus og bygninger, eller klær som isolerer.] Forklar at isolasjon brukes om å holde noe inne – f.eks. å holde på varme eller holde noe tørt. På samme måte isoleres strømmen av plasten på ledningen: strømmen holdes inne av plasten, og gjør at du ikke får strøm i deg ved å ta på ledningen.  Spør: «Verktøyet dere brukte til å fjerne en bit av plasten på ledningen, kalles avisoleringstang. Hvorfor det, tror dere?» [Fordi den fjerner/«tar av» isoleringen.] 

Påpek at det at plast isolerer strøm, er en av egenskapene til plast. Spør: «Er det flere av materialene vi testet som har egenskapen å isolere strøm?» [Tre.]  

Ark 10 i PowerPoint. Les side 16 i boka Elektrisitet i plenum.