Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 15–20 minutter

6A. Undersøk hvilke materialer som leder strøm

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med aktiviteten skriv-par-del til spørsmål 5 på side 24: Hvilke funksjoner har lampesokkelen?  

Ark 3 i PowerPoint. Spør: «Hva vil det si at et materiale leder strøm, tror dere?» [At det er lett for den elektriske strømmen å bevege seg gjennom materialet.] Spør: «Vet dere om noen materialer som leder strøm?» Godta alle svar uten å bekrefte eller korrigere.

Ark 4 i PowerPoint. Tegn en horisontal linje på tavla eller flippover. Skriv «leder strøm» i den ene enden av linja og «leder ikke strøm» i den andre enden.

Si at dere skal teste ulike materialer for å se om de leder strøm. Men først skal dere forutsi om hvert av materialene leder strøm eller ikke. Skriv «kroppen» på en gul lapp. Si: «Rekk opp hånda de som tror at kroppen vår leder strøm.» Plasser den gule lappen langs linja på tavla, ut fra antall elever som rekker opp hånda. Hvis omtrent halvparten rekker opp hånda, plasserer du den gule lappen omtrent midt på linja. Rekker nesten alle opp hånda, plasserer du den omtrent i enden av linja der det står «leder strøm». Gjør det samme med en gul lapp for «plast», «metall», «tre» og «vann». 

Ark 5 i PowerPoint. Vis fram strømvarsleren, og fortell at dere skal bruke denne til å teste hvilke materialer som leder strøm.

Kroppen. Still deg i en sirkel med elevene. Hold hverandre i hendene. Fortell at strømvarsleren har et batteri i seg. Dersom kroppen leder strøm, vil dere sammen danne en elektrisk krets, og varsleren vil lage lyd.

La en av elevene som står ved siden av deg holde i den ene avisolerte ledningen på strømvarsleren, mens du holder i den andre. Spør hva elevene observerer. [Strømvarsleren lager lyd.] Si: «Lyden viser at vi leder strøm.» Spør: «Hva skjer hvis noen slipper taket i sidemannen?» [Kretsen blir brutt, og strømvarsleren vil slutte å lage lyd.]

Plastbit. Hold hverandre i hendene igjen. Denne gangen lar du to elever som står ved siden av hverandre, holde i hver sin ende av en plastbit i stedet for å holde hverandre i hendene. Spør: «Hva observerer dere?» [Strømvarsleren lager ikke lyd. Plast leder ikke strøm.] 

Vannsølvarsler og metallskje Foto: Annica Thomsson Metallskje. Vis fram skjeen. Spør hva slags materiale den er laget av. [Metall.] Bytt ut plasten med metallskjeen, og spør hva elevene observerer. [Strømvarsleren lager lyd. Metall leder strøm.]

Ispinne. Vis fram ispinnen. Spør hva slags materiale den er laget av. [Tre.] Bytt ut metallskjeen med ispinnen, og spør hva elevene observerer. [Strømvarsleren lager ikke lyd. Tre leder ikke strøm.] 

Vann. Sett en kopp med vann på en av pultene. La to av elevene, som står ved siden av hverandre, holde hånda ned i koppen uten å berøre hverandre. Spør hva elevene observerer. [Strømvarsleren lager lyd. Vann leder strøm.]

Ark 6 i PowerPoint. Pek på linja med forutsigelser om materialene. Oppsummer det dere fant ut, ved å spørre om noen av forutsigelsene ikke stemte og om du skal flytte på noen av de gule lappene.