Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 10 min til oppsett og igangsetting av forsøket. Resultatene vil være tydelige etter 1,5–2 timer.

Hva skjer når noe ruster?

Spør: Hva må til for at noe ruster? Hva skjer egentlig når noe ruster?

Grubletegning. Vis grubletegning om rustne spiker. Les høyt de ulike utsagnene eller la elevane lese de selv. 

Bruk  tenk-par-del  der hver enkelt elev først tenker gjennom hvem han/hun er mest enig med. La de så fortelle hverandre to og to hva de tenker. Be de om å grunngi hvorfor de tenker som de gjør. La til slutt noen av elevene fortelle hele klassen hva de snakket om. 

rustnespiker

 

Demonstrasjonsforsøk med stålull. Fortell elevene at vi skal observere hva som skjer når en dott med fuktet stålull får stå en stund. Repeter sammen med elevene hva rusting egentlig er. [Rusting er en kjemisk reaksjon som skjer sakte. I en kjemisk reaksjon reagerer to eller flere stoffer med hverandre og danner nye stoffer.]

Be elevene diskutere i grupper på 2–3 elever: Hva tror dere vi kan observere når stålulla begynner å ruste? 

Du kan ha gjort klart forsøkets tre første punkter slik at det bare er igjen å snu reagenglassene og sette de fast i stativene: 

 1. Hell vann farget med konditorfarge i glasskaret. Vannet behøver ikke være farget, men da er det lettere å observere vannstanden.
 2. Fest en liten dott stålull med tape i bunnen av det ene reagensglasset og fyll opp med farget vann, ca. halvfullt.
 3. Fyll et annet reagensglass med farget vann slik at de to rørene har nøyaktig like høy vannstand. 
 4. Hold tommelen for åpningen på reagensglassene og sett de opp ned i karet med farget vann. Kontroller at vannstanden fortsatt er like høy i de to reagensglassene. Heng reagensglassene i stativ, slik at reagensglassene stikker nedi vannet i glasskaret, Figur 6
 5. Sett et merke på begge reagensglassene der vannet rekker.
 6. Vent i ca. 1,5–2 timer. Observer endringene i vannstanden.

 • figur 4 stålull festet i reagensrør
 • Figur 5. 2 reagensrør, med og uten stålull
 • Figur 6. Ferdig oppsett
 • Figur 7. Etter 2-4 timer

Faglig forklaring

Rusting skjer når jern reagerer med oksygengass i lufta eller oksygengass oppløst i vann. Den kjemiske forbindelsen mellom jern og oksygen, som er i fast form, tar mye mindre plass enn oksygengass. Dette skaper et undertrykk i reagensglasset slik at vannet fra glasskaret presses opp i reagensglasset.

Kommentarer/praktiske tips

I dette forsøket tar det en del tid før vi kan se resultatene, så det kan egne seg som et demonstrasjonsforsøk.

Materialer og utstyr

 • reagensrør
 • konditorfarge
 • stålull uten såpe
 • vann
 • glasskar