Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1

Rust

I dette undervisningsopplegget skal elevene undersøke hva som skjer når noe ruster. Ved å bruke enkle midler som spiker og stålull skal de undersøke hva som får jern eller stål til å ruste, og hvordan vi kan hindre at materialer korroderer. 

Redoksreaksjoner er et komplisert faglig tema, og i naturfag på yrkesfag på Vg1 skal dette temaet normalt ikke dekkes. På teknikk og industriell produksjon er imidlertid materiallære et sentralt tema, noe som er fint å kunne utnytte i et tverrfaglig samarbeid. I dette undervisningsopplegget legges det vekt på utforskende aktiviteter med vekt på å observere hva som skjer når noe ruster, og hvordan vi kan hindre eller begrense at materialer tæres opp av rust. De praktiske øvelsene kan gjerne gjennomføres på verkstedet.

propell rust

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon

 • Produksjon
  • Produksjon
   • bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver
   • beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg
   • forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer
   • velge metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen
 • Tekniske tjenester
  • Tekniske tjenester
   • planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Energi for framtiden
   • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Energi for framtiden
   • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene