Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 40 minutter

Hva er rust?

I denne aktiviteten skal elevene bruke forhåndskunnskapene sine til å dokumentere hvordan rust ser ut, og hvor det forekommer. 

rust4

Be elevene ta fem ulike bilder av noe som har rusta og skrive en kort beskrivelse av hva rust er. Denne oppgaven kan du gjerne gi som lekse. 

Del elevene inn i grupper på 2–4 elever. Be elevene presentere bildene for hverandre og forklare hvordan de kan se at bildene viser rust. Be de også diskutere hvilke materialer som ruster.

Etter at alle har presentert bildene sine, skal gruppa i fellesskap velge ut de fem bildene de mener best beskriver begrepet rust. I tillegg skal de bli enige om en kort tekst som beskriver begrepet rust.

La gruppene presentere bildene og teksten i plenum. Klassen gir tilbakemelding til gruppene om valg av bilder og beskrivelsen av begrepet rust.

Faglig forklaring

De fleste metaller er uedle og vil etter hvert korrodere. Når jern korroderer, kalles det rust, mens korrosjon av kobber kalles irr.

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheter: Elevene dokumenterer fenomenet rust ved å ta bilder av overflater som ruster.

Muntlige ferdigheter: Elevene beskriver hva de har funnet, lytter til andres beskrivelser og diskuterer hva som kjennetegner rust og overflater som ruster.

Å kunne skrive i naturfag: Når elevene skal formulere en kort, skriftlig beskrivelse av rust, vil de reflektere mer over sine ordvalg, og om teksten representerer det gruppa har blitt enige om.

Vurdering

Elevene presenterer sine observasjoner og bilder, og gir hverandre tilbakemeldinger i små grupper og i klassediskusjon. Lærer gir tilbakemelding på presentasjoner og diskusjoner i klassediskusjon.

Materialer og utstyr

kamera

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • korrosjon
    reaksjon mellom materialer og oksygen (utveksling av elektroner). Stoffet som dannes legger seg ofte på overflaten av metallet. Rust er et eksempel på korrosjon av jern.
  • oksidasjon
    kjemisk reaksjon der et stoff reagerer med oksygen. Et stoff som blir oksidert gir fra seg elektroner. Stoffet som samtidig reduseres, tar opp elektroner.
  • rust
    en kjemisk forbindelse mellom jern (Fe) og oksygen. Jernet tæres i stykker av prosessen (oksidasjon) og danner rødbrune «skorper» på metallet.