Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Bygg kolorimeteret

 

Under er anvisninger med kommentarer. Les disse før du setter i gang!

1. Lyskilden:

Trykk en rød LED så godt du kan i hullet på en “Brick 2x1 med hull”. Hjørnet av en annen Lego-brikke kan brukes som verktøy til dette. Putt en “Brick 2x1 med hull” oppå en rød “Brick 2x2”.

Kommentarer:

 1. Bruk en annen farge på LEDen om du ønsker en lyskilde i et annet bølgelengdeområdet.
 2. Det er viktig at LEDen ikke kan bevege seg i hullet, når ledningen kobles til, ellers vil lyset som treffer detektoren kunne variere. Lyskilden blir stabil om du bruker kraft for å trykke LEDen inn i hullet.
 3. Når LEDen er skjøvet på plass i hullet er det vanskelig å få den ut igjen uten å ødelegge den.
 4. Skyv inn LEDen med beina horisontale og i samme posisjon for alle diodene, for eksempel det lange beinet alltid til høyre. Dette vil forenkle koblingen av ledningene senere.
 5. Hvis du bruker LEDer med forskjellig farger, sett dem på en sokkel (“Brick 2x2”) med samsvarende farge, eller bruke en "Brick 2x1 med hull" med tilsvarende farge.

2. Detektoren:

Trykk en rød LED inn i en “Brick 2x1 with hole” og sett den på en rød “Brick 2x2”.

Kommentar: Følg kommentarene 2 til 4 i forrige punkt "1. Lyskilden" om hvordan lyskilden blir satt sammen.

3. Kyvetteholderne:

Bruk en kniv eller baufil til å kutte av toppen på en grå “Brick 2x2”. Dette er ikke en presisjonsøvelse. Omkring 6 mm høye vegger er ideelt for å holde kyvetten stabilt på plass.

Kommentar: Pass på at du ikke skjærer deg. Hold f.eks. LEGO-brikken med en knipetang.

4. Sett det hele sammen:

Kobl sammen kolorimeteret som vist i figurene, med voltmeteret på detektorsiden og batteriet på lyskildesiden. Sjekk om kolorimetret trenger å bli dekket med plast (for å unngå strølys). Dette gjøres ved å måle voltstyrken når LEDen ikke er tilkoblet med plastdekke over og uten plastdekke over. Hvis det er liten forskjell mellom disse målingene er det unødvendig å dekke til kolorimetret. Vår erfaring er at om vinteren i Norge er det unødvendig å dekke til.

Målingen med strølyset (dvs. fra lyset i rommet når lysdioden ikke er tilkoblet) bør være mindre enn 10 % av den laveste målingen (dvs. gjennom den mest konsentrerte løsningen).

Materialer og utstyr

 • 2x Brick 2x1 med hull (“Brick 2x1 with hole“ grey: Element ID: 4211440)
 • 2x Brick 2x2 (red: Element ID: 300321)
 • 2x Brick 2x2 (grey: Element ID: 4211385)
 • 1x Plate 6x16 (grey: Element ID: 4211733)
 • 2x røde LED (Light Emitting Diodes) (ID: 826-442) med (lmax = 635 nm)
 • 1 grønn LED (ID: L5-G71N-GT) med (lmax = 525 nm), eller lignende (valgfri)
 • 56 Ohm resistor (om 3V batteri brukes)
 • 2x 1.5V batterier
 • Batteri- holder
 • Ledninger med krokodilleklemmer i endene
 • Kyvetter 10x10 mm (min 10 stk.)
 • Voltmeter/multimeter med indre motstand min. 10 MOhm (De billigste hos f.eks Biltema har en indre motstand på bare 1 MOhm. Biltema's multimeter, Art 15-123, virker for eksemepl bra).

LEGO brikker kan kjøpes via shop.lego.com . Derfra må du finne de individuelle brikkene ved å lete gjennom fanen til venstre.

Dioder kan kjøpes f.eks. via RS components.