Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse: Tillaging av løsninger

Standardløsninger

For å kunne lage en standardkurve over absorbans må man gjøre målinger på flere løsninger med kjente konsentrasjoner. Disse løsningene må lages på forhånd. Her gir vi eksempel på tre typer løsninger som kan brukes i dette forsøket og hva som er egnet som stokkløsninger:

  1. Konditorfarger (forbindelsene er harmløse)
  2. Kobberløsninger i konsentrasjonsområdet 0–1,0 M (fargene som oppnås er reproduserbare)
  3. Salisylsyreløsninger tilsatt treverdige jernioner (dannelse av fargete komplekser er vanlig ved bruk av kolorimetri, i tillegg er forbindelsene harmløse).

1. Konditorfarge: Grønn konditorfarge

Bruk fortinnsvis rød diode som lyskilde til disse løsningene.

Stokkløsning av grønn konditorfarge (IDUN, Mors hjemmebakte, ikke pastatype):
2mL konditorfarge fortynnes til 100 mL (dvs 2 % løsning).

Fra stokkløsningen lages fortynninger. Mengdeforholdene angitt i tabellen nedenfor gir en grei kurve. Standardløsningene bør lages i målekolber, men om slike ikke er tilgjengelig kan det gjøres litt grovere. Husk å riste stokkløsningen før du tar ut fra den.

Merk! Disse konsentrasjonen av Idun Grønn konditorfarge fungerte godt med den røde LEDen som er brukt i dette forsøket. Men det er ikke sikkert at IDUNs grønne konditorfarge har akkurat samme konsentrasjon hver gang eller det brukes akkurat samme type LED. Ved bruk av blå konditorfarge fra IDUN var "riktig" konsentrasjon for stokkløsningen 2 mL blåfarge i 500 mL vann (0,4 % løsning) for den røde LEDen som ble brukt. Dette betyr at du må sjekke om laveste og høyeste konsentrasjonen av standardløsningene gir meningsfulle transmittans/absorbans-verdier, dvs. når du lager stokkløsningen må noe lys transmitteres (ikke alt absorberes).

I tabellen under er det forslag til hvilke volum av stokkløsning som kan fortynnes til 100 mL (eller hvordan forskjellige volum av stokkløsning og løsemiddel – her vann – kan adderes). Her har vi antatt at når ett volum av stokkløsning adderes til ett annet volum av vann, så er sluttvolumet summen av de to volumene.

Prøve Blind 1 2 3 4 5
# mL stokk 0 10 25 50 75 100
# mL vann rent vann 90 75 50 25 0
Konsentrasjon (mL konditorfarge/mL vann) 0 0,002 0,005 0,01 0,015 0,020
Konsentrasjon (%) 0 0,2 0,5 1 1,5 2

2. Kobberløsninger

Bruk fortinnsvis rød diode som lyskilde til disse løsningene.

Stokkløsning av Cu2+ -løsning som er (ca.) 1,0 M.
For eksempel løs 25 g Cu(SO4)2 x 5H2O i litt vann og deretter fortynn til 100 mL.
Cu(NO3)2 kan også brukes.

Fra stokkløsningen lages fortynninger. For eksempel: 0,80; 0,60; 0,40; 0,20; 0,10 og 0,05 M.

Hvis kobberløsninger brukes, må det tas hensyn til HMS regler.

3. Salisylsyreløsning (og Fe3+-løsning)

Bruk fortinnsvis grønn diode som lyskilde til disse løsningene.

Stokkløsning av salisylsyre (0,1 mg/mL): Løs 0,1 g salisylsyre i litt etanol/vann (1:1) og fortynn til 1 L.

Fra stokkløsningen av salisylsyre lages fortynninger. Dette kan gjøres direkte i kyvettene (av elevene selv) som angitt i tabellen under, eller lages på forhånd av læreren.

Jern-nitratløsning: Løs 4,0 g Fe(NO3)3 x 9H2O i litt vann og fortynn til 100 mL. Denne løsningen skal ikke fortynnes videre.

Prøve Blind 1 2 3 4 5 6
# mL stokkløsning salisylsyre (0,1 mg/mL) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
# mL etanol/vannløsning 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0
Kons. salisylsyre (mg/mL)             0,1

 

Tilsett 8 dråper Fe(NO3)3 løsning i hver av kyvettene. Bland inn ved å "pumpe med en pipette".
NB! Ikke bruk samme pipette i de forskjellige løsningene, da forurenses standardene.

Løsning med «ukjent konsentrasjon»

Det må lages en løsningen med ukjent konsentrasjon. Denne løsningen bør/skal ha en konsentrasjon innen området for standardløsningene. En løsning av f.eks. 4 deler stokkløsning (grønn konditorfarge) og 6 deler vann vil være passe. Tilsvarende må gjøres med Cu2+-løsningen eller salisylsyreløsningen om disse brukes.