Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 20 minutter

2C. Tegn og skriv om dinosaurenes hofter

1. Tegn figurer. Repeter de to hoftetypene og la elevene beskrive forskjellene og likhetene. Tegn gjerne tydelige figurer på tavla som elevene kan se etter.

2. Elevene tegner og skriver. Be elevene tegne figurer med figurtekster av de to hoftetypene i boka si og sette navn på dem (fuglehofte og øglehofte). Si: Forskerne bruker hofteknoklene når de skal dele inn dinosaurer i ulike grupper. 

Øglehofte og fuglehofte

3. Skriv sammenlignende tekst. Nå skal dere skrive en sammenlignende tekst i fellesskap. Gå tilbake til tabellen på tavla, og sett kryss ved likhetene og forskjellene dere vil ha med i den sammenlignende teksten.

a) Overskrift. Start med å lage en overskrift som beskriver hva teksten skal handle om. [Sammenligning av Ornitischia og Saurischia.]

b) Innledning. Overskriften legger føringer for innledningen, som skal fortelle hva dere skal sammenligne, at dere skal skrive om noe som er likt og noe som er forskjellig. [Ornitischia og Saurischia har mange ting til felles, men det noe viktig som skiller dem.]

c) Likheter og forskjeller. Skriv ett avsnitt om hva som er likt [Begge har lang hale, ...], og ett om hva som er forskjellig [Saurischia har øglehofter, mens ...].

d) Avslutning. Skriv en avslutning som oppsummerer det dere har funnet ut. [Selv om Ornitischia og Saurischia kan se veldig like ut, kan vi og forskerne se at de er forskjellige.]

 

Eksempel på tekst utarbeidet sammen med elevene.

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe