Forsøk og praktisk arbeid

1B. Lage tankekart

Et felles tankekart er en god metode for å aktivere elevenes forkunnskaper.

Digitale tankekart er fine å bruke på elektroniske tavler. Da kan ord og begreper lett flyttes på underveis. En annen variant er å bruke "gul-lapper".

Spør elevene: Hva vet vi om stein? Skriv elevenes egne betraktninger i tankekartet. Noen forslag til oppfølgingsspørsmål kan være: Hvor kommer stein fra? […..] Hvordan kan steiner se forskjellige ut/like ut? [store, små, glatte, kantete, fine, grå, ulike farger osv.] Hva kan stein brukes til? [bygninger, statuer, kanter, heller, smykker, pynt osv.]

La elevene skrive av tankekartet i bøkene sine (evt. kopier opp til dem så de kan lime det inn) under overskriften: STEIN (+DATO).

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • geolog
  forsker som studerer hvordan jorda er bygget opp og hvordan den forandrer seg
 • geologi
  læren om hvordan jorda ble til, hvordan den er bygget opp og hvordan den forandrer seg
 • jordas kjerne
  den innerste delen av jorda, som består av jern
 • jordskorpe
  den ytterste delen av jorda, som flyter oppå mantelen. Består av havbunnsskorpe eller kontinentalskorpe
 • lava
  magma/steinsmelte (flytende stein) som kommer opp til overflaten fra vulkaner
 • magma
  smeltet stein (steinsmelte) under jordskorpen som er flytende ("magma" er gresk og betyr grøt eller deig)
 • mantel
  del av jorda som ligger under jordskorpa, men over jordas kjerne og som består av magma (flytende stein)

Bakgrunnsstoff