Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4

Tidsbruk

 • 45 minutter

Økt 1: Hva er geologi?

Elevene presentert for begrepet geologi, og får en enkel innføring i hvordan jorda er bygget opp.

Læringsmål

Elevene skal få kjennskap til at geologi handler om jordas oppbygning og forandring og at geologer studerer jorda, blant annet ved å observere stein.

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
1A. Definisjon av geologi 30 minutter
1B. Lage tankekart 15 minutter
TOTALT 45 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • geolog
  forsker som studerer hvordan jorda er bygget opp og hvordan den forandrer seg
 • geologi
  læren om hvordan jorda ble til, hvordan den er bygget opp og hvordan den forandrer seg
 • jordas kjerne
  den innerste delen av jorda, som består av jern
 • jordskorpe
  den ytterste delen av jorda, som flyter oppå mantelen. Består av havbunnsskorpe eller kontinentalskorpe
 • lava
  magma/steinsmelte (flytende stein) som kommer opp til overflaten fra vulkaner
 • magma
  smeltet stein (steinsmelte) under jordskorpen som er flytende ("magma" er gresk og betyr grøt eller deig)
 • mantel
  del av jorda som ligger under jordskorpa, men over jordas kjerne og som består av magma (flytende stein)

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille