Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Lesing for læring - Turistnæring i Antarktis

Leseaktiviteten er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011:

Visste du at turistnæringa i Antarktis er i stor vekst?
Artikkelen omtaler turisme i Antarktis.

BISON metoden

Skumles teksten og bruk BISON skjemaet til å se på bestemte trekk ved teksten.

Bilder Hvilken informasjon får du av å se på bildet?
Innledning Hva forteller innledningen deg?
Sluttdel Hva forteller sluttdelen deg?
Overskriften Hva forteller overskriften deg?
NB! Se etter viktige ord Noter alle vanskelige ord fra teksten.

 

Dialog

Arbeid i mindre grupper og fortell hverandre hvilke opplysninger dere fant i teksten. Ta for dere et eller flere avsnitt hver og fortell om det.

For å komme i gang med samtalen kan det være lurt å starte med en bestemt setning. For eksempel “Dette avsnittet handler om...” (setningsstarter).
 

Nettressurser