Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Lesing for læring i naturfag – vann og avfall

Leseaktiviteten er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011:

Visste du at Antarktis er det tørreste kontinentet på jorda?
Artikkelen omtaler vann og avfallshåndteringen på Trollstasjonen i Antarktis.

Leseforståelse

Bokstavelig lesing
Marker hvilke av disse setningene som tydelig er omtalt i teksten.

  1. Man knuser isen som skal brukes til vannproduksjon.
  2. Vannet i Antarktis smaker veldig godt.

Tolkende spørsmål
Marker hvilke av disse setningene som kan støttes av informasjonen i teksten.

  1. Man produserer strøm for å smelte isen.
  2. Regler for avfallshåndtering styres av en internasjonal traktat.

Anvendelse av teksten
Bruk informasjon fra teksten og det du ev. kan fra før. Hvilke av påstandene nedenfor synes du virker fornuftige? Skriv ned noen stikkord som begrunner valgene dine. 

  1. Man kan grave ned søppel i Antarktis.
  2. Vannet fra kloakkrenseanleggene er ikke 100 % rent.
  3. Antarktis er et sårbart naturområde for forurensning.

Dialog

Arbeid i mindre grupper og fortell hverandre hvilke opplysninger dere fant i teksten. Ta for dere et eller flere avsnitt hver og fortell om det.

For å komme i gang med samtalen kan det være lurt å starte med en bestemt setning. For eksempel “Dette avsnittet handler om...”.

Tema

Nettressurser

(sorpolen2011.npolar.no)