Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Lesing for læring i naturfag - Radar

Leseaktivitetene er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011: 

Visste du at radar brukes for å finne skjulte sjøer og trygge veier?
Artikkelen omtaler hvordan bruk av radar anvendes i forskning og sikker ferdsel på Sørpolen.

 

Begrepskort

Strek under begreper som du mener er sentrale for å forstå innholdet i artikkelen. Skriv ned forklaring på begrepene. Lag et kort av hvert begrep hvor begrepet skrives på den ene siden av kortet og forklaringen skrives på den andre. Spør hverandre to og to.

Let etter informasjon

  1. Les artikkelen og strek under setninger som beskriver alle bruksområder for røntgenstråler.
  2. Les artikkelen en gang til og strek nå under setninger som handler hvordan forskerne på Troll bruker radarteknologi.

Leseforståelse

Bokstavelig lesing

Marker hvilke av disse setningene som tydelig er omtalt i teksten.

  1. En radar gir informasjon om mulige sprekker og hulrom i isen.
  2. Forskere har reist to ganger mellom Troll og Sørpolen med beltevogn.


Tolkende spørsmål

Marker hvilke av disse setningene som kan støttes av informasjonen i teksten: 

  1. Sprekker som ligger mer enn 20 meter under isen, utgjør ikke noen fare for ferdsel på isen.
  2. Under isen på Sørpolen kan det være innsjøer.


Anvendelse av teksten

Bruk informasjon fra teksten og det du ev. kan fra før. Hvilke av påstandene nedenfor synes du virker fornuftige? Skriv ned noen stikkord som begrunner valgene dine. 

  1. I motsetning til røntgenstråler er radar ioniserende stråling.
  2. I dag brukes radarteknologien stort sett til militære formål.

Nettressurser

(sorpolen2011.npolar.no)