Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Lesing for læring i naturfag – krill i Antarktis

Leseaktiviteten er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011: 

Visste du at krillstimer i Antarktis kan dekke flere kilometer i hver retning med inntil 30 000 krill per kubikkmeter? 
Artikkelen omtaler krillens levevis i Antarktis og forvaltningen av denne ressursen. 

Skumlesing

Finn ut hva teksten handler om. Sjekk overskriften, ingressen, bildet og bildeteksten. Vet du noe om dette temaet fra før?

Begrepskort

Strek under begreper som du mener er sentrale for å forstå innholdet i artikkelen. Skriv ned forklaring på begrepene. Lag informasjonskort av hvert begrep hvor begrepet skrives på den ene siden av kortet og forklaringen skrives på den andre. Spør hverandre to og to.

Let etter informasjon

 1. Les artikkelen og strek under setninger som beskriver utseende og levevis til antarktisk krill.
 2. Les artikkelen en gang til og strek nå under setninger som handler om krillens betydning i det antarktiske økosystemet.

Leseforståelse

Bokstavelig nivå
Marker hvilke av disse setningene som tydelig er omtalt i teksten.

 1. Antarktisk krill er et lite krepsdyr.
 2. Antarktisk krill er en kaldtvannsart.
 3. Antarktisk krill opptrer i små kolonier.

Tolkende nivå
Marker hvilke av disse setningene som kan støttes av informasjonen i teksten. 

 1. Fiske på krill foregår i hele Sørishavet.
 2. Global oppvarming kan bidra til at krillen krymper i størrelse.
 3. Krillen fra Antarktis inneholder mer omega-3 fettsyrer enn noen andre arter.

Anvendt nivå
Bruk informasjon fra teksten og det du ev. kan fra før. Hvilke av påstandene nedenfor synes du virker fornuftige? Skriv ned noen stikkord som begrunner valgene dine. 

 1. Vi vet mye om hvordan trålfiske på krill i Antarktis påvirker bestanden i området.
 2. Det er viktig at forvaltningen av antarktisk krill reguleres av et internasjonalt lovverk.
 3. Når antarktisk krill spises av hval, er det en kort næringskjede.

 

Nettressurser

(sorpolen2011.npolar.no)