Undervisningsopplegg
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Leseaktiviteter til tekster fra Sørpolekspedisjonen 2011

Jubileumsekspedisjonen "Sørpolen 1911–2011" var et formidlingsprosjekt under Nansen-Amundsen-året 2011. Hensikten var å formidle viktige sider ved norsk polarhistorie, og samtidig rette søkelyset mot dagens miljø- og klimautfordringer. 

Amundsen på Sørpolen Amundsen på Sørpolen

Hver dag i løpet av ekspedisjonen presenterte Polarinstituttet en ny faktatekst om Antarktis. Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i leseaktiviteter knyttet til noen av disse tekstene. Selv om Sørpolekspedisjonen nå er over, er temaene like aktuelle.

 

Nettressurser

(sorpolen2011.npolar.no)
Forsøk og praktisk arbeid

Lesing for læring - Turistnæring i Antarktis

Leseaktiviteten er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011:

Visste du at turistnæringa i Antarktis er i stor vekst?
Artikkelen omtaler turisme i Antarktis.

BISON metoden

Skumles teksten og bruk BISON skjemaet til å se på bestemte trekk ved teksten.

Bilder Hvilken informasjon får du av å se på bildet?
Innledning Hva forteller innledningen deg?
Sluttdel Hva forteller sluttdelen deg?
Overskriften Hva forteller overskriften deg?
NB! Se etter viktige ord Noter alle vanskelige ord fra teksten.

 

Dialog

Arbeid i mindre grupper og fortell hverandre hvilke opplysninger dere fant i teksten. Ta for dere et eller flere avsnitt hver og fortell om det.

For å komme i gang med samtalen kan det være lurt å starte med en bestemt setning. For eksempel “Dette avsnittet handler om...” (setningsstarter).
 

Forsøk og praktisk arbeid

Lesing for læring i naturfag – krill i Antarktis

Leseaktiviteten er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011: 

Visste du at krillstimer i Antarktis kan dekke flere kilometer i hver retning med inntil 30 000 krill per kubikkmeter? 
Artikkelen omtaler krillens levevis i Antarktis og forvaltningen av denne ressursen. 

Skumlesing

Finn ut hva teksten handler om. Sjekk overskriften, ingressen, bildet og bildeteksten. Vet du noe om dette temaet fra før?

Begrepskort

Strek under begreper som du mener er sentrale for å forstå innholdet i artikkelen. Skriv ned forklaring på begrepene. Lag informasjonskort av hvert begrep hvor begrepet skrives på den ene siden av kortet og forklaringen skrives på den andre. Spør hverandre to og to.

Let etter informasjon

 1. Les artikkelen og strek under setninger som beskriver utseende og levevis til antarktisk krill.
 2. Les artikkelen en gang til og strek nå under setninger som handler om krillens betydning i det antarktiske økosystemet.

Leseforståelse

Bokstavelig nivå
Marker hvilke av disse setningene som tydelig er omtalt i teksten.

 1. Antarktisk krill er et lite krepsdyr.
 2. Antarktisk krill er en kaldtvannsart.
 3. Antarktisk krill opptrer i små kolonier.

Tolkende nivå
Marker hvilke av disse setningene som kan støttes av informasjonen i teksten. 

 1. Fiske på krill foregår i hele Sørishavet.
 2. Global oppvarming kan bidra til at krillen krymper i størrelse.
 3. Krillen fra Antarktis inneholder mer omega-3 fettsyrer enn noen andre arter.

Anvendt nivå
Bruk informasjon fra teksten og det du ev. kan fra før. Hvilke av påstandene nedenfor synes du virker fornuftige? Skriv ned noen stikkord som begrunner valgene dine. 

 1. Vi vet mye om hvordan trålfiske på krill i Antarktis påvirker bestanden i området.
 2. Det er viktig at forvaltningen av antarktisk krill reguleres av et internasjonalt lovverk.
 3. Når antarktisk krill spises av hval, er det en kort næringskjede.

 

Forsøk og praktisk arbeid

Lesing for læring i naturfag - Radar

Leseaktivitetene er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011: 

Visste du at radar brukes for å finne skjulte sjøer og trygge veier?
Artikkelen omtaler hvordan bruk av radar anvendes i forskning og sikker ferdsel på Sørpolen.

 

Begrepskort

Strek under begreper som du mener er sentrale for å forstå innholdet i artikkelen. Skriv ned forklaring på begrepene. Lag et kort av hvert begrep hvor begrepet skrives på den ene siden av kortet og forklaringen skrives på den andre. Spør hverandre to og to.

Let etter informasjon

 1. Les artikkelen og strek under setninger som beskriver alle bruksområder for røntgenstråler.
 2. Les artikkelen en gang til og strek nå under setninger som handler hvordan forskerne på Troll bruker radarteknologi.

Leseforståelse

Bokstavelig lesing

Marker hvilke av disse setningene som tydelig er omtalt i teksten.

 1. En radar gir informasjon om mulige sprekker og hulrom i isen.
 2. Forskere har reist to ganger mellom Troll og Sørpolen med beltevogn.


Tolkende spørsmål

Marker hvilke av disse setningene som kan støttes av informasjonen i teksten: 

 1. Sprekker som ligger mer enn 20 meter under isen, utgjør ikke noen fare for ferdsel på isen.
 2. Under isen på Sørpolen kan det være innsjøer.


Anvendelse av teksten

Bruk informasjon fra teksten og det du ev. kan fra før. Hvilke av påstandene nedenfor synes du virker fornuftige? Skriv ned noen stikkord som begrunner valgene dine. 

 1. I motsetning til røntgenstråler er radar ioniserende stråling.
 2. I dag brukes radarteknologien stort sett til militære formål.
Forsøk og praktisk arbeid

Lesing for læring i naturfag - TrollSat

Leseaktiviteten er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011:

Visste du at på Troll-stasjonen i Antarktis hentes det ned satellittdata fra verdensrommet?
Artikkelen omtaler ulike satellittnavigasjonssystemer og hvordan de anvendes i klimaovervåkingen i Arktis.

 

Begrepskort

Strek under begreper som du mener er sentrale for å forstå innholdet i artikkelen. Skriv ned forklaring på begrepene. Lag kort for hvert begrep, hvor begrepet skrives på den ene siden av kortet og forklaringen skrives på den andre. Spør hverandre to og to.

Let etter informasjon

 1. Les artikkelen og strek under setninger som beskriver hvordan forskerne henter informasjon om isbreer og sjøis i Antarktis i dag.
 2. Les artikkelen en gang til, og strek nå under setninger som handler om det nye satellittnavigasjonssystemet Galileo.

Leseforståelse

Bokstavelig lesing
Marker hvilke av disse setningene som tydelig er omtalt i teksten.

 1. TrollSat og SvalSat er bakkestasjoner for satellittdata.
 2. I dag orienterer vi oss ved hjelp av sola og stjernene.
 3. Man kan bl.a. bruke satellittnavigasjonssystemer til å overvåke skipstrafikk.


Tolkende spørsmål
Marker hvilke av disse setningene som kan støttes av informasjonen i teksten: 

 1. TrollSat og SvalSat er utviklet i Europa.
 2. Forskerne bruker satellittdata bl.a. til å overvåke utviklingen av isbreer og sjøis.
 3. Galileo er et nytt navigasjonssystem som vil erstatte GPS.


Anvendelse av teksten
Bruk informasjon fra teksten og det du ev. kan fra før. Hvilke av disse påstandene synes du virker fornuftige? Skriv ned noen stikkord som begrunner valgene dine. 

 1. GPS står for Geological Positioning System og er bygget for militære formål.
 2. Klima og miljødata hentet fra satellitter kan for eksempel være endringer i havnivå, havstrømmer og issmelting.
 3. Det gjenstår i dag 30 satellitter før hele navigasjonssystemet Galileo er komplett.
   
Forsøk og praktisk arbeid

Lesing for læring i naturfag – vann og avfall

Leseaktiviteten er knyttet til en artikkel fra Norsk Polarinstitutt i forbindelse med Sørpolekspedisjonen 2011:

Visste du at Antarktis er det tørreste kontinentet på jorda?
Artikkelen omtaler vann og avfallshåndteringen på Trollstasjonen i Antarktis.

Leseforståelse

Bokstavelig lesing
Marker hvilke av disse setningene som tydelig er omtalt i teksten.

 1. Man knuser isen som skal brukes til vannproduksjon.
 2. Vannet i Antarktis smaker veldig godt.

Tolkende spørsmål
Marker hvilke av disse setningene som kan støttes av informasjonen i teksten.

 1. Man produserer strøm for å smelte isen.
 2. Regler for avfallshåndtering styres av en internasjonal traktat.

Anvendelse av teksten
Bruk informasjon fra teksten og det du ev. kan fra før. Hvilke av påstandene nedenfor synes du virker fornuftige? Skriv ned noen stikkord som begrunner valgene dine. 

 1. Man kan grave ned søppel i Antarktis.
 2. Vannet fra kloakkrenseanleggene er ikke 100 % rent.
 3. Antarktis er et sårbart naturområde for forurensning.

Dialog

Arbeid i mindre grupper og fortell hverandre hvilke opplysninger dere fant i teksten. Ta for dere et eller flere avsnitt hver og fortell om det.

For å komme i gang med samtalen kan det være lurt å starte med en bestemt setning. For eksempel “Dette avsnittet handler om...”.