Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4

Tidsbruk

 • 15 min

Såpeenergi

Hva skjer når du legger en fyrstikk med litt såpe på den ene enden i en bolle med vann?

Litt fast såpe på enden av fyrstikka og fyrstikka kjører på vannet.

Vi må ha en bolle med vann. Vannet må være helt fritt for såpe, så skyll og skyll og skyll mange ganger. Ikke tørk bollen etterpå. Skyll hendene også.

Fest litt såpe til enden av en fyrstikk. Du må være helt rein og fri for såpe på den handa du holder fyrstikka i.

Slipp stikka på vannet. Har du fått bort all såpa, tar nok fyrstikken en tur rundt i bollen.

Faglig forklaring

Foran fyrstikkbåten er vannhinna rein og sterk. Bakerst blir vannhinna ødelagt av såpa. Den sterke hinna forrest trekker båten framover. Båten går ikke særlig lenge, for såpeoppløsningen ødelegger snart hele vannhinna. Jo større kar du har, dess lengre går båten.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger