Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

Hinna henger fast i kartongen

Hvordan kan vann holde en kartongbit  på plass?

Klipp til en kar­tongbit og brett den slik du ser i bildet. Vi brukte et gam­melt plastkort.

Når det ikke er vann i glasset og du legger kar­tongen over glass­kan­ten, skal kartongen vippe utover. Hold kartongbiten på plass og fyll vann i glasset til vannet akkurat så vidt kom­mer opp til den vannrette de­len av kartongen.

Nå faller ikke kar­ton­gen utover, selv om vi belaster utsida av den med en mynt eller to. Når vi legger myn­ten på plass, vipper kartongen ør­lite ut­over samtidig som den trekker vann­hinna bit­te litt opp­over.

 

Vannet når opp til kartongen Kartongbiten har hevet seg litt oppover og trukket vannhinna med seg

Faglig forklaring

Vannhinna trekker nedover på karton­gen og holder den i balanse.

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Materialer og utstyr

 • Glass og vann
 • Kartong og saks
 • Mynt