Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Solsystemet vårt

En serie aktiviteter knyttet til solsystemet vårt.

Solsystemet vårt. Planetene har ganske riktig diameter i forhold til hverandre. Men avstandene mellom planetene er feil. Solsystemet vårt. Planetene har ganske riktig diameter i forhold til hverandre. Men avstandene mellom planetene er feil.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å finne informasjon og oppgi kilder
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår