Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Månens bane

 

Hvordan går månen i bane rundt jorda og sola?

Prøv å tegn inn månens bane rundt jorda og sola.

 Sola, jorda og månen

Hvilken modell illustrerer best jorda og månens bevegelse rundt sola?

 

Tre modeller for jorda og månens bevegelse rundt sola

Diskuter dere fram til hvilken modell som er best.

Se deretter på animasjonen (lenke til høyre) og finn ut om dere hadde rett.

Kommentarer/praktiske tips

Her bør du gi elevene først figur 1 hvor de skal tegne inn sin egen bane. Etter å ha diskutert forslagene bør de få figuren med de tre modellene. Etter en ny diskusjon kan dere se på animasjonen.