Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
 • Inne
 • Ute
Passer for
 • barnetrinn 1-2
Tidsbruk
 • 2-3 timer fordelt på to dager

Svampedyr

Undersøk hvordan omgivelsene kan påvirke fordamping fra en svamp. Mål endringene i vanninnhold ved hjelp av en vekt.

Svamp i sand

Svamp som ligger i sand

Svamp i lyng

Svamp som ligger i vegetasjon

 1. Hver elev/gruppe legger en svamp i vann. Press sammen svampen og slipp slik at den suger til seg mest mulig vann. Den skal ikke være så våt at den drypper.
 2. Vei svampene. Tørk av vekten mellom hver veiing. Fyll inn hvor mye hver svamp veier i en tabell på tavla (se vedlegg).
 3. Legg svampene ute på forskjellige steder i nærheten av skolen. Diskuter hvor de bør ligge hvis de skal miste minst mulig vann? Hvor bør de ligge for å miste mest mulig vann? Sørg for at svampene blir lagt på ulike steder. Dere skal ikke pakke inn svampen i plast.
 4. Neste dag henter dere svampene. Er de fortsatt våte? Vei dem på nytt. Noter vekten og hvor den har ligget inn i tabellen.

Oppsummering

Regn ut hvor mye vann hver enkel svamp har mistet. Hvilke svampedyr mistet minst vann? Hvilket mistet mest? I hvilke omgivelser har disse svampene ligget? Diskuter hvordan fordamping henger sammen med omgivelsene.

Hvordan oppfører dyr seg når det er varmt? Er det forskjell på ulike dyr? Hvor vil dere oppholde dere når det er varmt? Hvor henger vi klær for å tørke tøy? Hvor og når tørker tøyet best?

Faglig forklaring

Svampen vil miste vann både til lufta og til omgivelsene.

Når vann forsvinner ut i lufta som vanndamp, kaller vi det fordamping. Fordampingen er størst når det er solskinn, varm og tørr luft og  vind. Hvis det er mye luft rundt svampen, fordamper mer vann enn om dyret ligger beskyttet av busker, sand og steiner.

Noe vann vil også forsvinne ned i omgivelsene på grunn av at vannet siger i svampen.

Kommentarer/praktiske tips

Forsøket bør gjennomføres en dag det er sol. Tegn gjerne ansikt på svampen og lat som det er et dyr. Forsøket kan også gjøres som hjemmeforsøk, men da bør dere sende med framgangsmåten slik at foreldrene kan hjelpe til. Oppsummeringen bør gjøres på skolen.

For å kunne sammenligne resultatene bør elevene bruke like svamper (samme materiale og størrelse). Dette kan du oppnå ved f.eks. å dele opp en gammel madrass.

Materialer og utstyr

Til hver elev/gruppe

 • svamp
 • sprittusj

Fellesutstyr:

 • kjøkkenvekt
 • vask eller en bøtte med vann
 • tørkepapir