Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 5-7

Fordamping

Her skal dere undersøke hvordan vann kan forsvinne som en usynlig gass (vanndamp), fra svamper, planter og klær. Deretter gjør dere et ”omvendt” forsøk hvor de får vanndamp til å samle seg i synlige vanndråper.

Svampedyr

Undervisningsopplegget gir trening i begrepene fordamping og kondensering med utgangspunkt i hverdagslige situasjoner som tørking av klær og svetting.

Samtidig legges det opp til undring, spørsmålsstilling, diskusjoner og utprøving av hypoteser.

 

 

Forsøk og praktisk arbeid

Svampedyr

Undersøk hvordan omgivelsene kan påvirke fordamping fra en svamp. Mål endringene i vanninnhold ved hjelp av en vekt.

Svamp i sand

Svamp som ligger i sand

Svamp i lyng

Svamp som ligger i vegetasjon

 1. Hver elev/gruppe legger en svamp i vann. Press sammen svampen og slipp slik at den suger til seg mest mulig vann. Den skal ikke være så våt at den drypper.
 2. Vei svampene. Tørk av vekten mellom hver veiing. Fyll inn hvor mye hver svamp veier i en tabell på tavla (se vedlegg).
 3. Legg svampene ute på forskjellige steder i nærheten av skolen. Diskuter hvor de bør ligge hvis de skal miste minst mulig vann? Hvor bør de ligge for å miste mest mulig vann? Sørg for at svampene blir lagt på ulike steder. Dere skal ikke pakke inn svampen i plast.
 4. Neste dag henter dere svampene. Er de fortsatt våte? Vei dem på nytt. Noter vekten og hvor den har ligget inn i tabellen.

Oppsummering

Regn ut hvor mye vann hver enkel svamp har mistet. Hvilke svampedyr mistet minst vann? Hvilket mistet mest? I hvilke omgivelser har disse svampene ligget? Diskuter hvordan fordamping henger sammen med omgivelsene.

Hvordan oppfører dyr seg når det er varmt? Er det forskjell på ulike dyr? Hvor vil dere oppholde dere når det er varmt? Hvor henger vi klær for å tørke tøy? Hvor og når tørker tøyet best?

Faglig forklaring

Svampen vil miste vann både til lufta og til omgivelsene.

Når vann forsvinner ut i lufta som vanndamp, kaller vi det fordamping. Fordampingen er størst når det er solskinn, varm og tørr luft og  vind. Hvis det er mye luft rundt svampen, fordamper mer vann enn om dyret ligger beskyttet av busker, sand og steiner.

Noe vann vil også forsvinne ned i omgivelsene på grunn av at vannet siger i svampen.

Kommentarer/praktiske tips

Forsøket bør gjennomføres en dag det er sol. Tegn gjerne ansikt på svampen og lat som det er et dyr. Forsøket kan også gjøres som hjemmeforsøk, men da bør dere sende med framgangsmåten slik at foreldrene kan hjelpe til. Oppsummeringen bør gjøres på skolen.

For å kunne sammenligne resultatene bør elevene bruke like svamper (samme materiale og størrelse). Dette kan du oppnå ved f.eks. å dele opp en gammel madrass.

Materialer og utstyr

Til hver elev/gruppe

 • svamp
 • sprittusj

Fellesutstyr:

 • kjøkkenvekt
 • vask eller en bøtte med vann
 • tørkepapir
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor blir vannet av når klær tørker?

Et enkelt forsøk om fordamping.

Studer grubletegningen. Hvem tror dere har rett? Hvordan kan vi finne ut hvem som har rett? Kom med forslag som kan prøves ut.Grubletegning

Slik kan dere undersøke saken nærmere:

 1. Fukt to like plagg, f.eks. to sokker. Begge skal være så våte at det drypper av dem. Pakk den ene sokken godt inn i en plastpose slik at det ikke kommer luft til. Heng den andre opp på en snor.
 2. Observer sokkene de nærmeste dagene. Er det noe forskjell? Hva er årsaken til forskjeller? Slutter den dryppende sokken å dryppe? Blir den allikevel tørrere etter hvert? Tørker sokken inni plastposen? Kan det være stoffet i sokken som gjør at vannet forsvinner?
 3. Diskuter om dere har opplevd fordamping i andre sammenhenger.

Faglig forklaring

Våte klær tørker fordi vannet siger nedover og det drypper av dem og fordi vann avgis som vanndamp (usynlig gass) til luften. Fordampingen fortsetter lenge etter at klesplagget har sluttet å dryppe.

Våte klær som pakkes inn i plast, tørker ikke. Det skyldes at lufta i posen inneholder så mye vanndamp som mulig, og lufta kan derfor ikke ta i mot mer vanndamp.

 

Kommentarer/praktiske tips

I stedet for grubletegning kan du bruke en hånddukke til å lansere problemstillingen: Tørker en sokk bedre i en plastpose enn når den henger til tørk på en snor? Dukken kan argumentere med at som ligger i tette poser, holder seg tørt. Så hvorfor ikke tørke noe i en pose? 

Materialer og utstyr

Til hver gruppe:

 • to små like klesplagg, f.eks. to sokker
 • plastfolie
 • klesklype
 • snor
 • grubletegning

 

Forsøk og praktisk arbeid

Fordamping fra levende organismer

To aktiviteter som tester fordamping fra planter og mennesker.

Planter dekket med plastposer Fordamper det vann fra planter?

 1. Hvorfor trenger planter vann? Diskuter hvor vannet blir av. Hvordan kan dere få undersøkt om plantene avgir vann til lufta.
 2. Studer gjerne planten med forstørrelsesglass. Kan dere se små dråper på bladene?
 3. Tre plastposer utenpå plantene og tape godt igjen. Hvis de avgir vann, vil det bli fanget opp inni posene.
 4. Vent 2–7 dager. Observer plantene. Er det dugg i posene? Hvilke planter har gitt fra seg mest dugg? Diskuter forskjellene og hva som kan være årsaken.

Fordamper det vann fra mennesker?

 1. Kan mennesker avgi vanndamp til lufta?
 2. Kan vi avgi vanndamp uten at vi ser det?
 3. Tre en plastpose på den ene hånden. Tape igjen ved håndleddet slik at det blir tett. Hold først hånden i ro. Blir det dugg på innsiden av posen?
 4. Sett på musikk og dans litt, eller dans til ABC-forskersangen. Blir det mer dugg i posen nå?

Faglig forklaring

Ørkenplanter, som kaktus, har lite tilgang på vann. De har derfor en oppbygning som hindrer stort vanntap ved fordamping. De har pigger istedet for blader og et beskyttende vokslag som hindrer fordamping. I tillegg har de ofte ekstremt lange røtter for å kunne suge til seg vann dypt nede eller langt unna. Basilikum derimot, sparer ikke på vannet, men har stort vanntap gjennom fordamping. Derfor må den vannes nesten hver dag.

Når dyr avgir vanndamp til lufta, er det for å holde seg passe varme. Når vi danser, løper eller arbeider hardt, slipper kroppen ut vann gjennom huden for å kjøle oss ned. Vi svetter. Huden blir nedkjølt når vannet fordamper. Vi blir også nedkjølt når vi får vann på kroppen som ikke er svette. Når dette vannet fordamper, tar det energi fra huden og vi blir avkjølt. Det er derfor vi kjenner oss kalde når vi går ut av dusjen.

Kommentarer/praktiske tips

Det er viktig å nevne at det er farlig å tre plastposer over hodet på mennesker.

Materialer og utstyr

 • basilikumplante
 • kaktus
 • evt. andre planter
 • en gjennomsiktige plastpose til hver plante
 • en gjennomsiktige plastpose til hver elev
 • tape
Forsøk og praktisk arbeid

Fra vanndamp til vanndråper

Opplev hvordan vanndamp i lufta kan omdannes til flytende vann.

Fyll et glass med vann og isbiter. Kan dere se at det kommer vann utenpå glasset? Bruk grubletegningen og diskuter hvor dette vannet kommer fra. Hvem tror dere har rett?

Grubletegning: glass

Foreslå hvordan dere kan teste ut hvilket forslag som er riktig.

Her er noen forslag:

Vanndamp i et glass

 1. Tørk av duggen på utsiden av glasset med tørkepapir, og dekk til toppen av glasset med plastfilm. Kommer det fortsatt dugg på glasset? I så fall kan det ikke være vann som sniker seg over kanten.
 2. Ta et tomt og kaldt glass ut av fryseren. La det stå litt i romtemperatur. Kommer det fortsatt dugg på glasset? I så fall er det ikke nødvendig med is eller vann i glasset for at det skal komme vanndråper på utsiden. Vann som lekker ut av glasset er derfor ikke riktig forklaring.
 3. Hell varmt vann i et nytt glass. Kommer det fortsatt vanndråper på glasset? Hvis ikke er det temperaturen som er viktig  for at kondensering skal skje.
 4. Foreslå andre tilfeller der du har sett at kondensering skjer.
   

Faglig forklaring

Selv om kondensiering er et vanlig fenomen, så er det ikke opplagt hvor vannet kommer fra. Vanndamp er mer eller mindre tilstedeti lufta, men er ikke synlig. Varm luft kan holde på mer vanndamp enn kald luft. Når temperaturen synker, gir derfor lufta fra seg noe av vannet som vanndråper. Dette kan vi observere når det dannes tåke, som er vanndråper i lufta, riktignok meget små vanndråper. Et glass som inneholder is er normalt kald nok til at vanndamp i lufta blir omdannet til vanndråper på utsiden av glasset.

Det kan også være interessant å legge plastfolie oppå et glass med varmt vann og studere dråpene som nå samler seg på undersiden av folien. Ha gjerne forstørrelsesglass tilgjengelig for å studere fenomenet nærmere. Folien hindrer vannet i å fordampe ut i lufta, lufta i glasset kan ikke ta mot mer vanndamp og derfor samler det seg dråper på plastfolien. Det kondenserer.

 

Kommentarer/praktiske tips

Dere trenger ikke å prøve ut alle forslagene. Hvis dere ikke har fryser lett tilgjengelig, kan dere bare gjøre punkt 1 og 3. Elevene har kanskje andre forslag som kan prøves ut også.

Materialer og utstyr

Til hver gruppe

 • isbiter
 • tre glass
 • kaldt og varmt vann fra springen
 • plastfolie
 • tørkepapir
 • eventuelt fryser