Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4

Værstasjon

Elevene skal lage en værstasjon der de observerer skyer og måler temperatur og nedbør.

Elevene bør jobbe i grupper og foreta observasjonene og målingene til faste tider hver dag i en uke (fem dager).

Aktivitetene baserer seg på bruk av enkle måleinstrumenter og legger opp til at dataene som samles inn skal systematiseres. Alle elever bør ha en værbok der de noterer dagens observasjoner og lager værtegninger. Værboka kan være av papir eller i digital form.

Gunstigste tidspunkt for gjennomføring er høstmånedene når været vanligvis varierer mye. Altocumulus

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer (KM679)
   • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem (KM784)
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året (KM789)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Å kunne regne (GF4)