Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 3-4

Værstasjon

Elevene skal lage en værstasjon der de observerer skyer og måler temperatur og nedbør.

Elevene bør jobbe i grupper og foreta observasjonene og målingene til faste tider hver dag i en uke (fem dager).

Aktivitetene baserer seg på bruk av enkle måleinstrumenter og legger opp til at dataene som samles inn skal systematiseres. Alle elever bør ha en værbok der de noterer dagens observasjoner og lager værtegninger. Værboka kan være av papir eller i digital form.

Gunstigste tidspunkt for gjennomføring er høstmånedene når været vanligvis varierer mye. Altocumulus

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Fenomener og stoffer
   • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk